Oproti loňskému roku se počet lidí v exekuci zvýšil o 3,4% na 863 tisíc. Ke zjištění situace v jednotlivých krajích slouží tzv. Exekuční mapa. Je to interaktivní webová aplikace, která kombinuje statistická data o exekucích s geografickými údaji. Lze tak přesně lokalizovat tento společenský problém až na úroveň nejmenší obce. Mapa byla spuštěna v roce 2017 a vychází z údajů poskytnutých Exekutorskou komorou ČR.

 

Kde je nejvíce dlužníků

Největší nárůst exekucí je v Karlovarském (10,2%), Ústeckém (8.8%) a Středočeském (5,5 %) kraji.

Naopak nejméně se s exekucemi potýkají ve Zlínském kraji (5,7%) a na Vysočině (5,8%). Markantní je rozdíl mezi některými okresy. Například na Ústecku a Mostecku je v exekuci 21% obyvatel a ve Žďáru n.S. či Havlíčkové Brodě jen 5%.

Největším problémem je vícečetnost exekucí. Jen meziroční nárůst počtu osob s 10 a více exekucemi je 4%, což znamená dalších 6 tisíc lidí v neřešitelné životní situaci jen za uplynulý rok.

 

Věková struktura

Průměrný věk českého dlužníka v exekuci je 44 let, ovšem přibývá exekucí vedených proti seniorům. Ekonomicky činným lidem je běžně srážena část mzdy, osobám ve starobním důchodu se splácení pohledávek řeší exekucí na důchod, případně na jiné sociální dávky. Největší příčinou jsou akce Šmejdů, neuhrazení povinných poplatků a pokuty z veřejné dopravy. Alarmující je také vysoký počet nejmladších dlužníků zejména díky jízdám „na černo“.

 

Důsledky nesplácení dluhů

Lidé v dluhové pasti nerealizují svůj plný ekonomický potenciál, enormně zatěžují sociální systém, nehledě na negativních dopadech na jejich fyzické a duševní zdraví. Tento stav je i brzdou rozvoje podnikání.

Ke zlepšení situace nepřispívá ani odložení novelizace občanského soudního řádu nebo insolvenčního zákona. Dlouho se také odkládá přijetí místní příslušnosti soudních exekutorů, tzv. teritoriality.

 

Jak zjistím, zda nejsem v exekuci?

K tomu slouží zavedené registry, kterými jsou:

  • bankovní registr klientských informací – eviduje nesplácení bankovních produktů
  • nebankovní registr klientských informací – eviduje nesplácení finančních produktů u nebankovních společností
  • Solus – eviduje všechny dlužníky. Informace dodávají firmy, kterým spotřebitelé dluží.

 

Jak na exekuci?

Nevíte-li o svých dluzích a nedorazily Vám ani soudní obsílky, máte ještě naději, že se jedná o neoprávněný exekuční příkaz. To lze řešit odvoláním se u soudu anebo návrhem na zastavení exekuce či na zrušení exekučního příkazu. Chcete-li předejít zabavení majetku, navštivte neprodleně exekutora a vysvětlete mu své možnosti. Můžete se dohodnout na splátkovém kalendáři, případně uhradit celý dluh nebo alespoň jeho část. Na základě Vaší iniciativy může být exekutor vstřícnější a zároveň můžete minimalizovat některé náklady.