Podle údajů Energetického regulačního úřadu klesla od počátku letošního roku spotřeba elektřiny a zemního plynu. Zároveň klesají ceny plynu, ale roste výroba elektřiny, kterou ČR vyváží i do zahraničí.

Úspory po rekordním roce

V loňském roce, který byl energeticky náročný, byla spotřeba elektřiny rekordní, ale první letošní čtvrtletí je úspornější. Meziroční snížení bylo o 1,3% . Více klesá spotřeba domácností než firem. Nejvíce šetří domácnosti v Praze, kde se spotřeba snížila o 6,6%. Důvodem menší spotřeby v domácnostech může být snaha ušetřit, protože ceny elektřiny šly v posledních měsících nahoru. Také se může projevovat ekologické myšlení lidí, promítající se do instalace energeticky méně náročných spotřebičů.

Více vyráběly vodní i větrné elektrárny

Například větrné elektrárny dodaly do sítě během letošního prvního čtvrtletí o 35,5% více elektrického proudu. Následovaly je paroplynové elektrárny s nárůstem o 35%. Meziroční přírůstek u malých vodních elektráren byl malý, zato velké vodní elektrárny navýšily výrobu o více než 50 procent. Pokles spotřeby, růst výroby a některé další vlivy znamenaly další navýšení převahy exportu nad importem elektřiny o více než 50%.

Šetří se i zemní plyn

Jen za letošní první tři měsíce poklesla spotřeba zemního plynu o 6,2%. Důvodem jsou venkovní teploty, které se v tomto období pohybovaly 1,8° C nad dlouhodobým teplotním normálem. Tyto statistiky jsou však ošidné, neboť kdyby se data očistila od vlivu počasí, spotřeba plynu by stoupla téměř o jedno procento.

Průměrné ceny plynu klesají

Energetický regulační úřad oznamuje indikativní ceny zemního plynu, což jsou průměrné orientační ceny, které by měly spotřebitelům napovědět, zda u svého dodavatele neplatí příliš. Za první pololetí 2019 poklesly ceny plynu o 9,4 %, přičemž od počátku r. 2017 byly indikativní ceny tohoto média stabilní.