Životní náklady neustále rostou, a proto je na místě, aby byla lépe ohodnocena záslužná práce pěstounů. Od ledna 2018 budou příspěvky na svěřené dítě pro trvalé pěstouny výrazně vyšší a také stoupne měsíční příspěvek na dítě, který pobírají pěstouni na přechodnou dobu. Ti ale přijdou o možnost pobírat rodičovský příspěvek.

 

Co je pěstounství

Je to náhradní rodinná péče o děti, které nemohou žít s rodiči. Zvláštním typem je pěstounská péče na přechodnou dobu, což je v podstatě zaměstnání, které vykonávají lidé zařazení v evidenci profesionálních pěstounů. Jsou placeni za to, že jsou neustále v pohotovosti, aby se mohli postarat na přechodnou dobu o dítě, které zrovna nemůže být ve své rodině a po urovnání situace je zase vrátí. Dítě se tak vyhne pobytu v ústavu.

 

Odměna pěstouna od roku 2018

U klasické pěstounské péči se dosavadní měsíční odměny zvýší o 4 tisíce při péči o jedno dítě, o 6 tisíc při dvou dětech atd.

Při profesionální pěstounské péči dostává každý člověk zařazený v evidenci bez ohledu na počet dětí, o které pečuje částku 20 tisíc Kč, i když u sebe právě žádné dítě nemá. Když je pěstounovi zařazenému v evidenci svěřené ještě další dítě do jiného typu péče, například do klasické pěstounské péče, zvyšuje se za každé takové dítě odměna o 6 tisíc Kč.

 

Stoupne i měsíční příspěvek na dítě

Měsíční sumy se zvýší pro klasické i profesionální pěstouny v průměru o 500 Kč, opět podle počtu dětí.

 

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Jedná se o příspěvek, který není určen pěstounovi, ale mladému člověku, který pěstounskou péči opouští po osmnáctých narozeninách nebo po studiu, jakmile přestane být nezaopatřeným dítětem. Jednorázový příspěvek do začátku dospělého života činí 25 tisíc Kč, což se v lednu 2018 nezmění.