Více než 1500 let bylo základním měnovým kovem stříbro, přičemž zlaté a měděné mince plnily pouze doplňující úlohu. První papírové peníze se objevily ve Švédsku v polovině 17. století, kdy se tamní ekonomika potýkala s vážnými problémy. Z oběhu začaly mizet měděné peníze z důvodu snížení hodnoty mědi. Vyvstala potřeba vytvořit alternativní metodu placení. Švédská vláda udělila povolení k založení první švédské banky Johanu Palmsturchovi, který navrhl zavést papírové úvěrové peníze. Ty jsou považovány za první papírové peníze v Evropě. K tomu je ovšem nutné uvést, že nejstarší papírové peníze na celém světě vznikly již v 10. století v Číně.

 

Začátky papírových peněz

První papírové bankovky v Evropě tedy byly vydány ve Švédsku v roce 1662. V roce 1694 následovala Velká Británie, v roce 1715 Francie, 1762 Rakousko a 1782 Španělsko. V 19. století se papírové peníze staly legálním platidlem ve většině zemí tehdejšího světa.

Jelikož však papírové peníze neměly žádnou vnitřní hodnotu, závisela jejich hodnota na krytí zlatem, stříbrem nebo jinými aktivy bank.

 

Zlato jako základní měnový kov

Poté, co bylo stříbro dlouhá léta základním měnovým kovem, bylo v roce 1816 ve Velké Británii ustanoveno zlato jako jediná míra hodnot. Teprve od roku 1870 přešly veškeré průmyslové země k mezinárodnímu zlatému standardu. Jeho udržování však bylo ekonomicky neúnosné, a proto role  zlata v měnové oblasti se postupně stala nevýznamnou.

 

Vznik bank

V roce 1694 byla založena Bank od England, která začala vydávat ručně psané stvrzenky o vkladech. Od roku 1745 byly tištěny v hodnotách od 20 do 1000 liber. V USA vznikla centrální banka v roce 1791, ve 30. až 60. letech 19. století zde bylo okolo 10 tisíc bank, jejichž bankovky měly být směnitelné na požádání za zlato nebo stříbro. Stovky bank však zbankrotovaly a hospodářství se potýkalo s problémy. Tuto situaci vyřešil až vznik národních bank.

 

První papírové peníze v českých zemích

Nejprve to byly tzv. bankocetle neboli bankocedule (Banco-Zettel), které se dostaly do oběhu na základě císařského dekretu z roku 1762 za vlády Marie Terezie. Bankovky byly tištěny jen z jedné strany papíru. Po vzniku samostatného státu v roce 1918 byly původní rakousko-uherské bankovky okolkovány a staly se z nich první československé státovky.