V minulosti se jako platidlo po celá staletí používaly mince, a ještě před nimi výměnný obchod. Papírové peníze dnes považujeme za samozřejmost, ovšem jejich běžné používání je z historického pohledu poměrně nové.

 

Nejstarší papírové peníze na světě

Poprvé se papírovými penězi začalo platit zřejmě koncem 10. století n.l. v Ćíně. Byly to jakési převoditelné depozitní poukázky. V 11. století pak začala skupina obchodníků vydávat peníze nazývané JiaoZi, které začaly obíhat a mohly být směňovány za kovové mince. Obchodníci používali tajné značky na penězích, které sám vydával, aby je mohl identifikovat při vykupování.

Problémem JiaoZi bylo, že byly tištěny z rytých dřevěných desek, které nebyly příliš trvanlivé, muselo se jich ručně vyrýt velké množství, takže nebylo možné dodržet jejich stejnost. Obrat nastal v roce 1024, kdy čínská vláda převzala tisk bankovek a zvedla techniku tisku z měděné desky. K výrobě bankovek byla používán vnitřní vrstva kůry z moruše. Roku 1168 zřídila vláda první papírnu.

 

Jak vypadalo hospodářství v Evropě

Evropské hospodářství nebylo na zavedení papírových peněz dlouho připraveno, a proto zprávy z Číny zapadly. Teprve na konci 17. století vzrostl zájem o finanční transakce, což se v teoretické rovině projevilo v tzv. merkantilismu. Ten se odvíjel od otázky, jak zvýšit výnos daní a státní příjmy. Toho je možné podle merkantistů dosáhnout zvýšením blahobytu obyvatelstva, přičemž za blahobyt považují množství drahých kovů v zemi. Stát by tedy měl dbát na jejich těžbu i pravidelný přísun ze zahraničí a zabraňovat jejich vývozu.

 

První emise papírových peněz v Evropě

Teorie merkantilistů se promítaly i do praktické hospodářské politiky států, a to zejména v souvislosti se splácením jejich ohromných státních dluhů. Proto docházelo k emisím státních obligací, které se staly prvním krokem k zavedení papírových peněz. První evropské papírové peníze byly vydány ve Švédsku v roce 1654. V Anglii k tomu došlo o 40 let později, Ve Francii se staly prvním předstupněm ke státním dluhopisům již na přelomu 17. a 18. století tzv. billets de monnaie.

 

Jak to bylo na našem území?

V Rakousku došlo k první emisi papírových peněz za vlády císařovny Marie Terezie, a to v roce 1762. Byly to tzv. bankocetli a jednalo se o první papírové peníze na našem území. Byly vydávány pod hlavičkou Wiener-Stadt-Banco, založené již v roce 1705 po dohodě habsburského dvora s vídeňskou městskou obcí.