Obchod s chudobou patří k nejhorším počinům různých nepoctivců. Proto lze jen uvítat nová pravidla pro osobní bankrot, která platí od července letošního roku. Měla by z trhu dostat různé vychytralé agentury, které za sepsání insolvenčního návrhu požadovaly od dlužníků i desítky tisíc korun, za které pak odvedli neprofesionální špatnou práci. Ministerstvo spravedlnosti nestihne prosadit v poslanecké sněmovně i další změny, se kterými nesouhlasily banky.

 

Konec podvodných oddlužovacích společností

To bylo cílem Ministerstva spravedlnosti, se kterým prosadilo změny u osobního bankrotu. Různí podvodníci totiž nabízeli lidem, kteří nezvládali platit své dluhy, sepsání insolvenčního návrhu, za které si účtovali tisíce korun. Dělo se to i v případech, kdy dlužník nesplňoval podmínky pro oddlužení. Zadlužení lidé totiž ani nevěděli, že žádná společnost či agentura je neoddluží, neboť to může dělat pouze soud na základě správně sepsaného návrhu. Nekvalitní návrh situaci dlužníka jen zkomplikuje a ještě přijde o peníze zaplacené podvodníkům.

 

Dlužník musí být zastoupen

Novinkou také je, že dlužník žádající soud o povolení osobního bankrotu, musí být zastoupen advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem nebo neziskovou společností, která má pro tyto účely akreditaci od ministerstva.

 

Další pomocníci: limity a pokuty

Dlužníkům by mělo pomoci také zastropování částky, kterou si mohou advokáti či notáři účtovat na sepsání návrhu. Maximálně to může být 4 tisíce Kč bez DPH, případně 6 tisíc Kč bez DPH při společném oddlužení manželů. Dosud to bylo na dohodě obou stran a požadované ceny se pohybovaly od 5 do 50 tisíc korun, přičemž dlužník neměl záruku úspěšnosti návrhu na oddlužení ani naději na vrácení zbytečně vyhozených peněz.

Další novinkou je, že odměna za přípravu návrhu se nebude platit předem, ale až po zahájení insolvenčního řízení ze splátek, které bude dlužník pravidelně měsíčně hradit.

Dlužníkům by mělo pomoci také opatření, že v případě zamítnutí návrhu na oddlužení soudem pro formální chyby, bude zpracovatel povinen návrh bezplatně opravit.