O otcovskou je velký zájem

Podle posledních údajů čerpají 4 tisíce novopečených tatínků v průměru každý měsíc tzv. otcovskou. Jedná se o dávku otcovské poporodní péče, kterou od února 2018 vyplácejí okresní správy sociálního zabezpečení.

Zájem projevuje stále víc otců

Pro mladé rodiny je to vítaná pomoc, jelikož novopečený táta může zůstat doma a pomáhat ženě v prvních dnech po porodu, resp. v průběhu šestinedělí. Matka se tak může naplno věnovat miminku a otec nemusí čerpat řádnou dovolenou. Ke konci loňského roku činil celkový počet vyplacených dávek 43.442 a k 31. prosinci r. 2018 tak bylo vyplaceno celkem 220 miliónů korun. Nejvíce těchto dávek bylo vyplaceno v Praze, kde otcovskou čerpalo loni 9.411 novopečených tatínků. Na dalších místech co do počtu vyplacených dávek je Jihomoravský kraj (5355 dávek) a Moravskoslezský kraj (5.026 dávek).

Kdo má na dávku nárok

Zažádat si může každý novopečený otec, a také muž, který dítě mladší sedmi let adoptoval nebo se stal jeho pěstounem. Další podmínkou je, aby si buď jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) bez přerušení platil před nástupem na otcovskou nemocenské pojištění. U OSVČ je podmínkou nároku na dávku účast na pojištění alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Jak dlouho otcovská trvá

Délka otcovské je sedm kalendářních dnů, a to i v případě narození více děti najednou. Novopečený otec na ni musí nastoupit v době šestinedělí matky, nejdéle do šesti týdnů od porodu dítěte nebo jeho převzetí do péče. Otcovská se nesmí přerušit ani rozdělit.

Jaká je výše otcovské

Výše dávky je stejná jako u mateřské, stejně tak i její výpočet. Za kalendářní den činí 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu mzdy. Pokud tedy například průměrný hrubý měsíční příjem otce činí 35 tisíc Kč, je denní vyměřovací základ 1.127 korun. Výše otcovské pak činí částku 5.523 Kč, to znamená 70% z 1.127 Kč krát 7 dnů.