V případě skončení pracovního poměru nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti je vhodné se registrovat na úřadu práce, jelikož výpadky v pojištění mají negativní vliv na výpočet starobního důchodu. Měsíční částku starobního důchodu totiž ovlivňují nejen příjmy, ze kterých se v produktivním věku člověka platí sociální pojištění, ale rovněž i získaná doba pojištění. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2020 se hodnotí rozhodné příjmy v letech 1986 až 2019.

Získaná doba pojištění

Do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu se započítávají nejen odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění, kdy není z příjmu odváděno sociální pojištění. Do náhradní doby se započítají v omezeném rozsahu i evidence na úřadu práce, a to z 80%.

Praktický příklad: doba evidence na úřadu práce

Člověk odcházející do starobního důchodu v roce 2020, který byl v letech 2010-2018 dvakrát v evidenci na úřadu práce vždy 5 měsíců a po celou dobu pobíral podporu v nezaměstnanosti. Uvedené období se mu bude hodnotit jako náhradní doba pojištění, přičemž nedoje ke snížení jeho průměrné mzdy za odpracované roky z důvodu nulového příjmu podléhajícímu sociálnímu pojištění, jelikož se toto období bude hodnotit jako vyloučená doba pojištění a výši průměrné mzdy za odpracované roky („osobního vyměřovacího základu“), ze které se počítá starobní důchod, neovlivní.

Mezery v pojištění snižují důchod

Pokud má někdo mezery v pojištění, musí počítat s nižším důchodem, neboť získá nejen nižší dobu pojištění, ale současně dojde k rozmělnění jeho osobního vyměřovacího základu. Proto je dobré se i kvůli krátkodobé nezaměstnanosti registrovat na úřadu práce.

Evidovat se na úřadu práce nebo předčasný důchod?

Z finančního hlediska je lepší odejít až do řádného starobního důchodu nebo alespoň odejít do předčasného důchodu co nejpozději a evidovat se na úřadu práce. Občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců. Po tuto podpůrčí dobu nebudou tedy bez finančních prostředků, přičemž podpora v nezaměstnanosti činí standardně v prvních dvou měsících 65% rozhodného příjmu. Do vyčerpání podpory není vhodné volit předčasný důchod, na druhou stranu je však nutné počítat s plněním zákonných povinností vyplývajících z evidence na úřadu práce.