Stát dnes dlužníkem není vůbec nic těžkého. Kdo si chce být naprosto jistý, že nikomu nic nedluží, může se o tom alespoň jednou za rok přesvědčit v registru dlužníků. Abyste se v něm ocitli, stačí jen nějaký nepatrný zapomenutý poplatek, nebo může někdo zneužít vaše doklady.

Jaké situace mohou vést k nevědomému zadlužení
Je několik takových situací. První z nich je, když se rozejdete se zadluženým manželem či manželkou. Další možností je zdědění dluhů, nebo vás do dluhů může dostat vaše dítě. Málokdo ví, že se může zadlužit jednoduše tak, pokud si zřídí nový bankovní účet a zapomene zrušit ten starý. Na tom totiž bude banka dál strhávat poplatky, ale vy už na něj neposíláte žádné peníze. Pochopitelně se dostanete do mínusu a je z vás dlužník. Podobný problém může nastat při vypovězení smlouvy s pojišťovnou, které jste zapomněli doplatit dlužné pojistné. Dalším důvody může být zapomenutá pokuta, ručení za dávnou půjčku, kterou si sjednal váš kamarád, nezadání trvalého příkazu při změně banky, změna trvalého bydliště, kvůli které vás nezastihla informace o dluhu, ukradené doklady, na které si někdo půjčil peníze atd.

Ověření dluhu není tak jednoduché
V ČR zatím neexistuje pouze jeden registr, na který by se dalo spolehnout, a ze kterého by bylo vše jasné. Proto musíte zkontrolovat více registrů. Nejznámějším je patrně Solus, jehož členy najdete mezi operátory, českými bankami a využívá ho také energetický gigant E.ON. Pokud byste dlužili některému z vyjmenovaných subjektů, určitě se v tomto registru najdete.
Zjišťování vašeho stavu není sice zadarmo, ale mít pořádek v penězích a jistotu, že nikomu nic nedlužíte se za pár korun vyplatí.
Dalším registrem je Bankovní registr klientských informací (BRKI). Ten využívají hlavně banka, které si ověřují bonitu svých klientů a žadatelů o půjčky. Existuje také nebankovní registr klientských informací (NRKI). Ten slouží leasingovým a úvěrovým společnostem.

Kde odhalíte své dluhy zadarmo a hned?
U zdravotní pojišťovny, správy socíálního zabezpečení a na dopravním podniku vám řeknou přímo na místě, jestli jste dlužníkem. Také se může informovat u okresního soudu v místě svého trvalého bydliště a požádat o výpis všech občanskoprávních řízení vedených na vaši osobu.