Češi se obecně vyznačují nízkým právním povědomím a žalostnou platební morálkou. Rádi si půjčují peníze, ale se splácením dluhů je to bída. Například za služby či zboží platí každý pátý v průměru až s dvoutýdenním zpožděním. Nejhůře jsou na tomto směru Rumuni, kteří záměrně neplatí dluhy v polovině případů. Naopak nejlepší jsou s deseti procenty Němci.

 

Jak je to v Česku

Češi patří v Evropě k nepoctivé části zákazníků. Každý pátý nedodržuje domluvené termíny a vymlouvá se na nejrůznější příčiny. Nejčastěji uvádějí zapomětlivost, což tvrdí až dvě pětiny spotřebitelů. Na tento důvod se vymlouvají nejvíce Rumuni (61%) a překvapivě také Britové (59%). U nás narostl počet nepoctivců oproti roku 2016 o téměř 90%.

Lidé v Česku nejsou tak zapomětliví jako zákazníci jinde v Evropě, zato patří k těm, kteří rádi testují trpělivost a pozornost svých dodavatelů. Dokonce dvě pětiny z nich při průzkumech uvádí, že

své dluhy neplatí záměrně. Spolu s Belgičany (43%), Řeky (45%) a Rumuny (50%) se bohužel řadí mezi největší nepoctivé zákazníky v Evropě.

 

Ve splácení dluhů hraje velkou roli také nedostatek financí

Vedle zapomětlivců a nepoctivců existuje velká část dlužníků, kteří neplatí řádně a včas, jelikož zrovna v danou chvíli nemají dostatek peněz. K tomuto důvodu se v průzkumech přiznávají až dvě třetiny Čechů a podobně jsou na tom i Slováci, kterých přiznává insolvenci 68%. Se závažným a dlouhodobým nedostatkem financí se v Česku potýká téměř polovina dlužníků. Nadměrné dluhy či insolvence nejvíce zatěžují obyvatele Ruska a Belgie, kde je to shodně 62% spotřebitelů. Naopak nejméně krátkodobých i dlouhodobých finančních potíží zažívají zákazníci v Německu a pro někoho možná překvapivě v Chorvatsku.