V minulosti bývalo zvykem, že když něco chci, tak si na to musím ušetřit. Dnes platí, že si na to půjčím. Čím dál více mladých lidí tuto možnost využívá, a tak není divu, že polovina lidí ve věku 18 až 22 let splácí dokonce dvě i tři půjčky najednou. Žít na dluh je dnes prostě módním trendem. Mladí si půjčují v bankách i u nebankovních společností, od rodičů či kamarádů.

Na co si mladí Češi půjčují?

Nejvíce se zadlužují kvůli bydlení. Dalším důvodem je koupě auta, spotřební elektroniky nebo cestování. Z průzkumů vyplývá, že vysoký podíl půjček mezi lidmi do 30. roku věku, kteří žijí v manželství nebo partnerském vztahu a mají jedno či více dětí, souvisí s půjčkami na vlastní bydlení. Nejčastěji jsou to hypotéky, jejich získání je ovšem pro mladé lidi obtížnější díky opatření České národní banky. Negativní stránkou půjček je, že zhruba 11 procent mladých lidí řeší půjčkou či úvěrem splácení jiných závazků. Takové počínání často vede do dluhové pasti, která obvykle končí exekucí či osobním bankrotem. Znepokojivým zjištěním je také fakt, že větší počet různých půjček mají nejčastěji lidé s nízkými příjmy.

Rizikové kontokorenty

O nízké finanční gramotnosti a lehkovážnosti mladých lidí svědčí fakt, že se většinou zadlužují kvůli běžnému spotřebnímu zboží. Na startu do dospělého života nechtějí na nic čekat a chtějí mít všechno hned. Na pořízení spotřebních věcí si berou mikropůjčky, konkrétně kontokorenty. Ty nejsou vnímány jako klasický úvěr se vším, co k tomu patří, ale jako něco, co je „v pohodě“. Přitom patří kontokorenty k dražším úvěrům.

Důležité je mít přehled

Tomu, kdo bojuje se splátkami, lze doporučit používání například nějaké chytré mobilní aplikace. Rozpočet v mobilu umožní ihned zhodnotit, zda se případná další splátka do výdajů vůbec vejde. Také pomůže se stanovením prostoru pro tvorbu rezervy na nenadálé výdaje. Doporučená rezerva by měla odpovídat zhruba trojnásobku měsíčních výdajů domácnosti.

Na co si půjčovat?

Při úvahách o půjčce by se mladí lidé měli zajímat nejen o to, kolik je bude úvěr stát, ale také o to, co se bude dít v případě problémů se splácením. Hlavně ale přemýšlet o důvodech půjčky. Rozumné jsou úvěry, které jsou investicemi do vlastního bydlení a vzdělání, naopak se nedoporučuje půjčovat si peníze na financování běžného života a spotřeby.