Podcenění údržby kamen, kotlů a komínů se může zle nevyplatit, neboť hrozí riziko vzniku požáru vznícením sazí nebo nějakou závadou v odvodu spalin. Fatální důsledky mohou mít také otravy oxidem uhelnatým a toxiny z plynových spotřebičů.

 

Varující statistiky

Zanedbání údržby komínů má za následek stále více požárů. Loni hasiči likvidovali 1052 požárů vzniklých od komína, což bylo o pětinu více než v roce 2015. Většinou bylo příčinou vznícení sazí v kouřovodu, dále nevhodné konstrukce komínů či zazděný trám. Škody přesáhly 52 milionů korun, zraněno bylo 30 lidí a jeden člověk zahynul.

 

Zákonná úprava

Podle nové legislativy by měl být každý komín vyčištěn minimálně jednou za rok, pokud majitel topí pevnými palivy, třikrát do roka. Čistit komín si majitel domu může provádět sám, ovšem jednou do roka si musí ojednat provedení kontroly oprávněným kominíkem. Za opomíjení této povinnosti hrozí pokuta až 10 tisíc pro fyzickou osobu a 100 tisíc pro firmu.

Výsledkem prohlídky profesionálním kominíkem je zpráva o kontrole, kterou bude vyžadovat pojišťovna v případě požáru. Odbornost kominíka si lze ověřit na webu Společenstva kominíků ČR, nebo na webu hasičů. Nejvhodnějším obdobím ke kontrole je jaro, kdy skončí topná sezóna a kominíci mají obvykle více času na kontroly i čištění komínů.

 

Pozor na falešné kominíky

Zaneprázdněnosti profesionálních kominíků často zneužívají jejich falešní kolegové, kteří nemají řádné oprávnění. V případě vzniku škod nastává otázka, jak bude pojišťovna postupovat. Ne vždy to musí znamenat krácení plnění. Pojišťovny vycházejí z toho, že pokud se pojištěný řádně staral o svůj majetek a splnil náležitosti dané zákonem, neměl by být krácen při pojistném plnění. Nesmí se však prokázat úmysl pojištěného využít pro revizi falešného kominíka.