Mateřská trvá 28 týdnů při narození jednoho dítěte a 37 týdnů při dvou a více dětech. Termín nástupu si určuje zaměstnankyně sama. Pokud tak neučiní, za den nástupu se bere první den 6. týdne před očekávaným porodem. Výše dávky je 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu, který se zjišťuje za předchozích 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku.

Komu nárok nevzniká

Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou nemocenského pojištění, a proto je nutné splnit potřebnou dobu účasti. Přesněji je třeba být pojištěn v den nástupu na dávku a také mít účast na nemocenském pojištění alespoň 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou.

Ochranná lhůta trvá 180 dní od konce zániku pojištění a slouží k ochraně těch těhotných, kterým skončilo zaměstnání. OSVČ mají nárok na mateřskou, jen pokud si dobrovolně platí nemocenské pojištění. Účast musí být alespoň 180 dní během jednoho roku před nástupem na dávku a pojištění musí alespoň 270 dní v posledních dvou letech.

Kdo tedy nemá nárok na mateřskou?

Nárok na mateřskou tedy nevzniká těm osobám, které nesplnily potřebnou účast na nemocenském pojištění. V praxi jsou to tyto osoby:

  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci na ÚP. Těm může vzniknout nárok, jen pokud jsou v ochranné lhůtě. Pokud osoba není v evidenci na UP, není ani plátcem nemocenského pojištění a tudíž na dávku nedosáhne

  • Nástup na mateřskou z rodičovské dovolené. Peněžitou pomoc v mateřství mohou mít i ty maminky, které jsou na rodičovské dovolené s dítětem do 4 let. Ale jen v případě, kdy mají stále platnou pracovní smlouvu. Pokud daná osoba navázala nový pracovní poměr v období rodičovské, musí splnit potřebnou dobu pojištění. Pokud jí pracovní poměr skončil a nový neuzavřela, na mateřskou mít nárok nebude

  • Kdo pracuje na dohodu o provedení práce a jeho měsíční odměna přesáhne 10 tisíc Kč, začne se mu odvádět pojištění včetně toho nemocenského. Budoucím matkám či otcům nárok nevzniká, pokud si vydělají méně, než je rozhodný limit a navíc zde není žádná ochranná lhůta.

Co dělat, když nárok na mateřskou nevznikne?

Komu nebude přiznána peněžitá pomoc v mateřství, má bez rozdílu při narození dítěte nárok na rodičovský příspěvek. Ten může být přiznán ode dne porodu.