Pokud bydlíte v pronajatém bytě a narodí se vám dítě, neměli byste pro samou radost z nového přírůstku do rodiny opomenout i povinnosti. V tomto případě se jedná o nutnost, nahlásit nového člena rodiny pronajímateli bytu.

Narození dítěte a pronájem

Narození dítěte, které s vámi po návratu z porodnice bude v pronajatém bytě bydlet, je třeba nahlásit pronajímateli dle zákona nejpozději do dvou měsíců, nejlépe písemně. Nesplnění této povinnosti může být i důvodem pro výpověď z nájmu, a to s tříměsíční výpovědní dobou. Pronajímatel může po tomto ohlášení zvýšit zálohy na služby, které narozením dítěte stoupnou. Nahlášením přírůstku do rodiny majiteli bytu ovšem administrativní starosti nekončí. Přihlásit dítě je třeba v některých městech či obcích i k platbám za svoz komunálního odpadu.

Matrika, zdravotní pojišťovna, pediatr

Dítě je třeba zapsat i na matrice, což většinou probíhá z iniciativy porodnice. Pokud se dítě narodí mimo porodnici, měl by se o zapsání postarat asistent/ka u porodu, případně rodič dítěte. Dle zákona musí rodiče zapsat dítě do tří pracovních dnů ode dne, kdy jsou toho schopni. Pokud se dítě narodí v cizině, musí rodiče požádat o zápis matriku v Brně.

Dnem narození je dítě automaticky pojištěno u zdravotní pojišťovny matky. Rodiče mají povinnost zaregistrovat dítě u této pojišťovny do osmi dnů a k tomu doložit rodný list potomka.

Dítě také přihlaste u pediatra, kterého je vhodné vybrat ještě před narozením. Pediatr dítě poprvé zkontroluje zpravidla do 48 hodin po propuštění z porodnice v ordinaci nebo doma.

S rodným listem i do účtárny

Je to kvůli daňové slevě na dítě. Někteří zaměstnavatelé poskytují rodičům i jednorázové příspěvky při narození dítěte. U jiných může být narození dítěte důvodem k žádosti o zkrácený úvazek či o práci z domova. Otcové mohou čerpat „otcovskou dovolenou“ po dobu jednoho týdne placeného volna, s nástupem nejdéle do šesti týdnů od porodu.

Jak je to s občanstvím a národností

Dítě získává občanství ČR automaticky, pokud je alespoň jeden z rodičů v den jeho narození občanem ČR. Místo narození na to nemá žádný vliv. Ovšem narodí-li se na území jiného státu, může vedle českého občanství získat i další. Pokud jde o národnost, tu si každý stát vykládá jinak. V ČR se národností myslí příslušnost k určitému národu vyznáváním jeho kultury. V ČR není rozhodná mateřská řeč, ale vlastní rozhodnutí. Národnost lze během života podle svého pocitu změnit.