Na levné energie se vyplatí dát pozor

Ceny energií neustále stoupají, což vede řadu spotřebitelů ke hledání levnějších dodávek. Státní úřady ale v této souvislosti varují před různými zprostředkovateli a především před energetickými aukcemi. Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ) navrhuje rychlé a účinné řešení v podobě úpravy energetického zákona. Jeho součástí by měla být úprava činnosti zprostředkovatelů, kteří by se měli podřídit stejným pravidlům, která platí pro dodavatele.

Nutnost zavedení licencí

Zatímco dodavatelé energií musí mít pro svou činnost licenci a podléhají dozoru ERÚ, zprostředkovatelům stačí živnostenský list, smlouva či dohoda. Dohled nad nimi je pouze obecný. Změnit by tuto situaci měla novela energetického zákona, kterou připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Zatím se ale návrh nedostal ani na vládu.

Působení „energetických šmejdů“

Situace je neúnosná, neboť s činností zprostředkovatelů jsou nedílně spojeni tzv. „energetičtí šmejdi“. Změnu by přivítal i Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Příkladem je registr zprostředkovatelů ve finančních službách, který vede Česká národní banka. Stát musí být schopen dohledat, kdo nepoctivou smlouvu se spotřebitelem podepsal a mít nástroj na jeho potrestání. K povinnostem zprostředkovatelů by mělo patřit také informování spotřebitelů o skutečnosti, že s nimi jednají jako zprostředkovatelé, prokázat se osvědčením, doložit totožnost, adresu sídla, identifikační číslo a registrační číslo.

Vysoké pokuty

Před nekalými praktikami zprostředkovatelů a před energetickými aukcemi varuje na základě kontrol provedených v roce 2019 také Česká obchodní inspekce. Z 52 provedených kontrol zjistila u 49 z nich porušení zákonů. Odstrašujícím příkladem je pokuta ve výši 1 milionu Kč, kterou ČOI uložila společnosti Regionální energie (dříve Fér Energie), která spotřebitelům slibovala maximální cenu 750 Kč/mWh. Tato cena ale nebyla konečná, jelikož nezohledňovala DPH.