Jedná se o inkasní agentury vymáhající údajné pohledávky související se zrušenou přihláškou do pochybné energetické aukce. Tyto agentury však mnohdy nemají na podobný postup nárok. Proto by se spotřebitelé neměli vůbec zúčastňovat neseriózních aukcí, jejichž výsledkem je často místo slibovaných levnějších dodávek elektřiny či plynu faktura na vysokou smluvní pokutu. Na pozoru je třeba se mít i před inkasními agenturami požadujícím zaplacení údajného dluhu a před aukčními firmami. Ty slibují, že vám vysoutěží tu nejlepší cenu elektřiny či plynu, ale mnohdy na vás místo úspory vyrukují s pokutou, která bývá i v řádech několika tisíc korun.

Jak se bránit?

Obdržíte-li takovou výzvu k zaplacení, vyžádejte si potvrzení o tom, že agentura převzala vymáhání dluhu od původního věřitele a požadujte vysvětlení, jak dluh vznikl a z jakých položek se skládá. Pochybné jsou také výhrůžky exekucí, jelikož tu provádí soudní exekutor a inkasní agentury se na ní nepodílí.

A co smluvní pokuta?

Smluvní pokutu za zrušení účasti v energetické aukci nelze po spotřebiteli požadovat. Aukce totiž bývá prezentována jako bezplatná a nezávazná. Pokud tedy spotřebitel svou účast v ní zruší, neměl by za to být finančně sankcionován. Navíc se aukce často ve skutečnosti ani nekoná a pořadatelům jde pouze o získání smluvní pokuty a ne o to, aby pro spotřebitele zajistili levnější dodávky energií.

Co dělat v případě neodbytnosti inkasní agentury?

Tímto problémem se zabývá také Energetický regulační úřad, který vyzývá spotřebitele, aby se něj v těchto případech obraceli. Doporučuje, aby spotřebitelé nejprve kontaktovali všechny subjekty, které mohou mít něco společného s údajným dluhem. Vysvětlení požadujte nejen od samotné inkasní agentury, ale i od dodavatele energií či pořadatele aukce. Než se obrátíte na Energetický regulační úřad, budete mít co nejvíce informací, které mu pomohou v dalším šetření.