Při platbě v hotovosti se může stát, že vám obchodník vrátí poškozenou bankovku, kterou však nemusíte přijmout a požádat o její výměnu. Pokud si toho všimnete později, nemusíte s poškozenou bankovkou hned běžet do banky. Zákon totiž rozlišuje tři kategorie závadného vzhledu bankovek: opotřebenou oběhem, běžně poškozené a nestandardně poškozené. Podle míry poškození se pak určuje, zda můžete poničenou bankovkou zaplatit a zda ji obchodník musí přijmout.

 

Opotřebení oběhem

Zákon počítá s vadami jako je odření, pomačkání, zašpinění či narušení okraje, tedy v vadami vniklými tím, že bankovky projdou rukama tisíců lidí. V těchto případech jde o bankovky opotřebované oběhem a obchodník je musí přijmout.

 

Natržení nebo popsání

Komplikace mohou nastat u bankovek natržených, přetržených, necelých, popsaných, pomalovaných, potištěných nebo zahnědlých teplem. Je-li běžně poškozená bankovka celá, nesmí obchodník, který je právnickou osobou nebo směnárníkem, odmítnout její přijetí. Musí ji bez výhrad přijmout a stáhnout z oběhu. Odmítnou však může bankovku, které chybí podstatná část.

Jinak je tomu ovšem u podnikajících fyzických osob, u kterých platí stejně jako u zákazníků, že jiné než opotřebované bankovky akceptovat nemusí.

 

Nestandardní poškození

Do této kategorie spadají bankovky například ohořelé, obarvené, odbarvené, poškozené hygienicky závadným materiálem, skládající se z více než dvou částí nebo s nečitelným, deformovaným a proděravělým obrazcem. Také sem patří bankovky zničené natolik, že není možné ověřit jejich pravost, nebo bankovky poškozené nástražným zařízením na ochranu proti krádeži. Nestandardně poškozené jsou také bankovky, které mají méně než 50% původní plochy, nebo jim chybí celý horní nebo spodní okraj. Všechny nestandardně poškozené bankovky může obchodník odmítnout přijmout. Přijme je pouze Česká národní banka, ovšem bez náhrady. Náhradu můžete dostat jen v případech živelní pohromy.