Představte si situaci, že ve volném čase rád fotografujete, ale tato činnost vás neživí a nemáte na ni ani živnostenské oprávnění. Nějaký podnikatel vás požádá o nafocení snímků do svého firemního katalogu nebo webové prezentace. Zároveň vás požádá o vystavení faktury, aby si tuto zakázku mohl uplatnit jako svůj náklad v účetnictví. Stejná situace se může nastat i u jiných zakázek, jako je zorganizování svatby, namalování loga firmy atd. Vy se zaleknete, jelikož si nejste jisti, jak je to s případným daněním příjmu.

Je třeba se obávat?

Jedná-li se o nahodilou činnost, kterou se člověk neživí a je pouze příležitostným příjmem, pak se do částky 30 tisíc korun za rok nemusí takový příjem uvádět do daňového přiznání a tudíž ani danit.

Pokud se však někdo rozhodne, že si třeba fotografováním začne přivydělávat pravidelně, nebude se už jednat o nahodilý příjem, přestože by částka za rok nepřesáhla 30 tisíc korun. V takovém případě vznikne povinnost uvádět tyto příjmy do daňového přiznání.

Rozdíl mezi fakturou a daňovým dokladem

Daňový doklad je definován zákonem o DPH. Musí jej vystavit každý podnikatel, kterému vznikla povinnost platit DPH. Daňový doklad musí mimo jiné obsahovat údaje o DPH a datum uskutečnění zdanitelného plnění. Odběratel pak z takového dokladu může uplatňovat nárok na odpočet DPH. Nepodnikatel a neplátce DPH nemůže daňový doklad vystavit, ale naopak může vystavit fakturu. Její podobu a formu daňový zákon nedefinuje.

Pozor na záměnu pojmů

Chce-li podnikatel vystavit doklad a je plátcem DPH, musí se tento dokument jmenovat daňový doklad a obsahovat dané náležitosti. Pokud ale chce pouze vystavit dokument, který by odběrateli dával pokyn k úhradě konkrétního zboží či služby, ale takový dokument by nebyl předmětem DPH, pak stačí vystavit fakturu. Jedná se tedy o naprosto odlišné dokumenty.

Faktura

Zpravidla je vystavena dodavatelem na základě předchozí objednávky díla, produktu nebo služby. Zavazuje objednatele k jejich úhradě za předem smluvených podmínek. Proto musí faktura obsahovat kdo a komu ji vystavuje, přesný popis produktu, částku na kterou je vystavena, způsob úhrady a kvůli evidenci pořadové číslo.