Počet dlužníků neklesá i proto, že mnozí z nich nevědí, jak situaci řešit. Přitom existují poradny, které buď za své komerční služby vyžadují určitý poplatek, nebo jsou to bezplatné poradny, které služby poskytují v rámci obecného prospěchu. Tento rozdíl je velice důležitý, neboť téměř řada „vykutálených“ poraden se snažila získat z dlužníků ještě poslední peníze a podat na ně návrh na zahájení insolvenčního řízení s povolením oddlužení. Výsledek však byl velmi nejistý a dlužníkovi jeho dluhy dál přerůstaly přes hlavu.

 

Zadarmo poradí i advokát, ale jen chudým

Novela zákona o advokacii, účinná od 1.7.2018, umožňuje nárok na bezplatnou právní pomoc dostupnou však jen osobám s příjmem do trojnásobku životního minima. Mají právo na to, aby jim Česká advokátní komora určila advokáta k poskytnutí ústní právní porady za 100 Kč, a to maximálně 2 hodiny ročně.

 

Insolvenční zákon

Podle jeho novely účinné od 1.7.2017 mohou návrh na povolení oddlužení za dlužníka podat pouze tři typy osob:

  • Dlužník sám, pokud má právnické nebo ekonomické vzdělání
  • Advokát, notář, insolvenční správce, exekutor – za odměnu 4840 Kč za jednotlivce a 7260 za manžele
  • Organizace, které získaly akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení od Ministerstva spravedlnosti.

 

Pokud dlužník využije dluhové poradenství na sociálním pracovišti ve své obci, mohou mu poradit, ale návrh za něj podat nesmějí, pokud nemají povolení od Ministerstva spravedlnosti.

 

Kam bezplatně pro radu?

  • Asociace občanských poraden – je nástupnickou organizací Sdružení pro vybudování sítě občanských poraden a nyní sdružuje 39 poraden a jejich detašovaných pracovišť v 86 místech ČR
  • Diecézní charita Brno – Celsus je církevní neziskovka, která se zabývá komplexním dluhovým poradenstvím
  • Iuridicum Remedium – neziskovka sdružující právníky zabývající se ochranou občanských svobod, právní pomocí lidem v sociální nouzi a zejména seniorům
  • Remedium Praha – obecně prospěšná nezisková společnost, jejímž posláním je podpora občanů v nepříznivé psychosociální situaci
  • Poradna při finanční tísni – nestátní neziskovka, jejíž specializací je bezplatné zpracování návrhů na oddlužení podle insolvenčního zákona
  • cz – jedná se o web se souborem textových příspěvků a formulářů pro rady v nejrůznějších životních situacích, včetně dluhů.