Televizní poplatek v současnosti činí 135 Kč měsíčně a rozhlasový 45 Kč měsíčně. Za určitých okolností tyto poplatky nemusí platit člověk, který veřejnoprávní média pravidelně sleduje, jelikož za internetové vysílání se neplatí. Trochu paradoxně je to naopak, když poplatky musí platit i ti, kteří rozhlas televizi nesledují. Stačí, že mají doma televizi, rádio nebo jiný přijímač.

 

Kdo musí platit koncesionářský poplatek

Každá domácnost, která vlastní-nebo aspoň jeden měsíc užívá-televizní či rozhlasový přijímač. Platí jen jeden člen domácnosti, ostatní již nikoliv, a to pouze jeden poplatek, bez ohledu na počet přijímačů. Nezáleží ani na tom, zda máte ještě další byt nebo chalupu.

 

Co je přijímač

Za televizní přijímač se považuje televizor nebo počítač s televizní kartou. Za rozhlasový přijímač pak rádio, radiobudík, autorádio, věž, nebo televize s příjmem programů kabelové TV, pokud umožňují příjem rozhlasového vysílání.

Počítače se považují za přijímače v případě, že jejich součástí je rozhlasový tuner, což není standardem.

Za televizní ani rozhlasový přijímač se nepovažují mobilní telefony. Takže kdo má jen mobil, internet a počítač bez výše jmenovaného příslušenství, koncesionářské poplatky neplatí.

 

Kdo platit nemusí

  • člověk slepý na obě oči nebo hluchý na obě uši, je-li v domácnosti sám
  • domácnost, jejíž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí nedosáhl 2,15 násobku životního minima
  • ti, kteří sledují přijímač přes počítač bez televizní karty nebo mobilní telefon
  • školy podle školského zákona
  • cizinci bez povolení k pobytu na území ČR
  • držitelé licence k TV/rozhlasovému vysílání
  • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
  • zastupitelské úřady ČR v zahraničí

 

Přihlášení

Podle zákona se musíte k placení sami přihlásit. Dodavatelé elektřiny mají povinnost poskytovat České televizi a Českému rozhlasu údaje o všech svých odběratelích. Když ČT nebo ČRo zjistí, že některý odběratel neplatí koncesionářské poplatky, pošle mu výzvu k zaplacení. Od jejího doručení máte 30 dnů na přihlášení, nebo na písemné čestné prohlášení, že přijímač nevlastníte ani nepoužíváte, případně jste od placení osvobozeni. Pokud včas nezareagujete, spadnete automaticky mezi plátce, začne vám naskakovat dluh a navíc vám hrozí pokuta.