Tato finanční injekce od státu slouží k překonání nenadálých životních situací. Je to jednorázová dávka, kterou stát vyplácí v hmotné nouzi lidem, jejichž příjmy a celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb ani na nejnižší, společensky přijatelné úrovni. Vedle mimořádné okamžité pomoci lze v hmotné nouzi čerpat ještě příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Dávka je určena také lidem, kteří se do noze dostanou kvůli nenadálé události od povodní přes požáry až po ekologické havárie.

 

Vyřizování žádosti

Žádá se na kontaktním pracovišti Úřadu práce a podmínkou je, že nepříznivou situaci nelze řešit ani vlastními penězi, ani zpeněžitelným majetkem. Pomoc není nároková a o výplatě se rozhoduje s přihlédnutím ke konkrétní situaci žadatele. Výše dávky je nejčastěji vázána na životní a existenční minimum. Existenční minimum je částka nezbytná k zajištění jídla a ostatních potřeb umožňujících přežití. V roce 2018 dosahuje částky 2200 Kč. Životní minimum je společensky uznaná hranice měsíčního příjmu, která má pokrýt základní potřeby jako jídlo, hygienu a oblečení. Závisí na počtu členů domácnosti a v r. 2018 dělá:

  • 3410 Kč pro jedince
  • 3140 Kč pro prvního dospělého v domácnosti
  • 2830 Kč pro druhého (a každého dalšího) dospělého
  • 1740 Kč pro dítě do 6 let
  • 2140 Kč pro dítě 6-12 let
  • 2450 Kč pro dítě 15-26 let

 

Nezbývá na školu a kroužky

Když nezvládáte pokrýt výdaje spojené se vzděláváním, lyžařským výcvikem, dětským táborem apd. nezaopatřeného dítěte, může ÚP přiznat až desetinásobek životního minima jednotlivce – 34.100 Kč.

 

Nezbytné vybavení domácnosti

ÚP může pomoci, i když se rozbije pračka, lednička, postel, vodovodní kohoutek či jiný předmět dlouhodobé potřeby. Nezbytným vybavením ovšem není televize, set-top-box ani satelit. Naopak to mohou být dioptrické brýle.

 

Hrozí sociální vyloučení

Při této hrozbě může stát přispět maximálně tisícikorunou. Jedná se o lidi právě propuštěné z vězení nebo kteří ukončili léčbu závislosti, čerstvě vyšli z dětského domova nebo kteří jsou ohroženi trestnou činností (například domácí násilí).

 

Žádost

Tiskopis je k dispozici na Úřadu práce podle místa trvalého pobytu žadatele. Do žádosti je třeba uvést stručný popis mimořádné události a aktuální životní situace.