Pak zbystřete a ověřte si následující, než vůbec podepíšete závaznou smlouvu. Velice těžkým výběrem v našem životě je rovněž výběr dodavatele energií, které k životu potřebujeme. Bez elektřiny, plynu či vody zkrátka nemůže existovat člověk současného století. Ovšem pozor – v této otázce se nelze jen zaměřovat na úsporu. Musíte si také přečíst veškeré obchodní podmínky, případně bonusy, které vám daný dodavatel slibuje. Na co si tedy v této problematice dát bedlivý pozor?

 

Minulost a současnost

V minulosti si lidé všímali především ceny. Dnes lidé řeší i případné bonusy, anebo vyhovění dodavatele při případných nedoplatcích „na splátku“. Důležitou informací je, že legislativa je více nakloněná spotřebitelům. Ovšem i tak je nezbytné, mít se vždy na pozoru a opravdu dobře si vybírat společnost, která nám elektřinu nebo plyn bude dodávat.

 

Jméno společnosti

Klidně si projeďte internet s recenzemi od uživatelů na danou společnost. Na energetickém trhu nyní působí kolem osmdesáti dodavatelů energie. Někteří z nich prodávají pouze elektřinu, jiní zemní plyn, další oboje. Někteří mají jen pár stovek zákazníků, další stovku tisíc. Jak uvádí odborníci, v prodeji elektřiny se prosadili jenom dva hlavní dodavatelé, v prodeji plynu pak jen jeden.

 

Předsudky

Bojíme se nového, vyhýbáme se firmám, které mají málo zákazníků. Ovšem to jsou předsudky. Že je někdo na trhu nový, anebo má málo příznivců neznamená, že se nedokáže o své zákazníky postarat. Podstatné jsou tedy reference a ostatně i na tradiční dodavatele se nese vlna nevole.

 

Co uživatele trápí?

V průzkumu se ukázal jeden a týž problém – lidé nechápou, proč neustále doplácejí. Osmdesát procent uživatelů energie dostává opakovaně nedoplatky s automaticky následným zvýšením záloh. Lidé se v užívání energií uskromňují, avšak stále dostávají „áčkové“ složenky. Ve výčtu užité energie neumí žádná domácnost číst, respektive se jí nezdá, jak je možné, že tolik energie měli spotřebovat. Faktem je, že problematika neustálého zvyšování záloh a neustálých nedoplatků poté, opravdu zavání nelibě.

 

Smlouva a obchodní podmínky

Pamatujte v současné době na jednu zásadní věc – s nízkou cenou se téměř vždy spojují nevýhodné obchodní podmínky a skryté sankční poplatky! Veškeré dodatky ke smlouvě řádně prostudujte! Uvědomte si totiž, že ve smlouvách se zavazujete na několikaletou spoluprácí. Tudíž přicházíte o nespočet financí. Smlouvy na určitou dobu jsou spojené s produktem s fixovanou cenou elektřiny nebo zemního plynu.

 

Bonusy

K bonusům patří maximálně bezplatný servis tepelných zařízení, služby elektrikáře nebo energetické poradenství – tedy vše, co by mělo být automaticky jen s tím faktem, že se rozhodnete dané společnosti upsat. Funkčnost jejich služeb by přece měla být v jejich zájmu. Ne nic za další příplatek. Totéž platí i pro zákaznický servis, který energetické společnosti prezentují jako nadbytek svých služeb, který však z dobroty srdce dávají zadarmo. Tak snad by nechtěli ještě i reagovat na havárie za poplatek.