V zimním období není neobvyklé náledí, které se může vytvořit i na pečlivě udržovaném chodníku. Častým následkem jsou pak zlomeniny, poranění hlavy a páteře a podobné úrazy vzniklé jako následek pádu. Postižený pak může získat adekvátní odškodnění od provozovatele dané komunikace.

 

Jak je to z odpovědností

Pokud si pádem na zledovatělém či neuklizeném chodníku způsobíte zranění nebo si zničíte oblečení, můžete po vlastníkovi pozemní komunikace (zpravidla obec) požadovat finanční náhradu. Vlastník komunikace se obecně může z této povinnosti „vyvázat“. Musí však prokázat, že nebylo v jeho možnostech neschůdnost odstranit, eliminovat nebo na ni alespoň upozornit.

Zákon však klade požadavky i na chodce, který by měl možné následky předvídat a svůj pohyb přizpůsobit stavu chodníku, povětrnostní situaci a jejím možným důsledkům.

V zájmu lepšího prokazování je vhodné si pořídit fotodokumentaci stavu chodníku i následků pádu, zajistit si svědky, případně lékařskou zprávu o rozsahu zranění. Z té se pak odvíjí také výše finanční náhrady.

 

Pozor na nevhodnou obuv

Přes pečlivé zdokumentování nemusíte mít na finanční kompenzaci nárok. Provozovatel nebo vlastník komunikace totiž může poukázat například na Vaši nevhodnou obuv, nebo že jste měli možnost zvolit méně riskantní cestu. Pak se budete muset obrátit na soud, přičemž musíte počítat i s rizikem, že nakonec uhradíte náklady na soudní řízení, jelikož rozhodnutí soudu nelze předem odhadnout.

 

Pojištění odpovědnosti za způsobené škody

Města a obce sice mívají toto pojištění sjednáno, ale na vymožení náhrady nemůžete s jistotou spoléhat. Podobné je to v situacích, kdy chodce zraní pád sněhu nebo rampouchu se střechy. V takových případech nese odpovědnost majitel nemovitosti, ale mnohdy musí poškozený vymáhat náhradu škody soudně.

 

Výše náhrady škody

Při závažnějších úrazech může dosáhnout desítek tisíc korun. Pokud následkem zranění dojde i invaliditě či trvalým následkům, může být výše náhrady ještě vyšší. Zraněný se totiž může domáhat ještě kompenzace ušlé mzdy či výdělku a nákladů spojených s léčením.