Stále ještě mnoho lidí u nás trpí tzv. finanční negramotností, v jejímž důsledku se pak zadlužují a dostávají do dluhové spirály. Pozitivní zprávou je, že alespoň základní přehled o vlastních příjmech a výdajích má sedm Čechů z deseti. Pokud jde o domácnosti, tak společný rodinný rozpočet si hlídá jen polovina z nich. Druhá polovina se kontrolou rodinného rozpočtu vůbec nezabývá. Ke kontrole používají Češi nejčastěji internetové bankovnictví.

Osobní finance

O něco lepší situace je v případě vlastních osobních financí, neboť alespoň základní přehled o svých příjmech a výdajích mají více než dvě třetiny lidí.

Nejmenší přehled mají rodiny s dětmi

Zajímavostí, která vyplynula z průzkumů, je skutečnost, že nejzodpovědněji a pravidelně sledují své příjmy a výdaje domácnosti, ve kterých nežijí děti. Sedm z deseti tzv. prázdných hnízd si své rodinné finance pravidelně hlídá. A to bez ohledu, zda se jedná o bezdětné páry, nebo o rodiče, jejichž děti se již osamostatnily. Paradoxně mají nejmenší přehled rodiny s menšími dětmi, u kterých by se dala předpokládat větší starost o příjmy a výdaje. Nejhorší jsou na tom se zodpovědností rodiny s dětmi školního věku (47 procent), které se zpravidla potýkají téměř s nekonečným množstvím výdajů.

Kontrola v internetovém bankovnictví

Lidé, kteří chtějí mít alespoň základní přehled o svých financích, používají ke kontrole nejčastěji internetové bankovnictví. V průzkumu to uvedly tři pětiny respondentů, a to napříč všemi věkovými skupinami. Zhruba 68 procent z tohoto počtu tvoří mladá generace lidí do 30 let věku. Ovšem dvě pětiny si při kontrole vystačí pouze s tužkou a papírem. Tento způsob kontroly preferují hlavně ženy. Přibližně 28 % populace v Česku nosí přehled o svých financích v hlavě. Na druhém pólu pomyslné stupnice je nejmladší generace, která pro správu svých financí používá speciální finanční aplikace.