Měřítkem životní úrovně obyvatelstva je kromě jiných ukazatelů také způsob bydlení. Počítáme-li průměrnou plochu českých bytů, která se za posledních 30 let zvětšila, tak se život většiny Čechů zlepšil. Ovšem ve srovnání s Evropou patří Česko co do velikosti bytů spíše mezi průměrné.

Jak je to v současnosti?

Je známo, že nemovitosti jsou v Česku předražené a kvůli stoupajícím cenám se v poslední době Češi zajímají o menší byty. Před sametovou revolucí činila průměrná obytná plocha bytové jednotky 45 m2, nyní se pohybuje kolem 78 metrů čtverečních. Také klesl průměrný počet osob žijících v jednom bytě, a to z 2,8 na 2,3 osoby. Dostupnost půjček umožnila mnohým domácnostem pořídit si větší byt a dříve se osamostatnit. Avšak kvůli rostoucím se dnes stále více lidí zajímá o menší byty. Tomuto trendu nahrává i současná koronarová situace.

Rozdíl je v některých lokalitách

Ne všude je situace s bytovou otázkou stejná. V některých lokalitách mohou v nejbližší budoucnosti ceny bytů klesat, jelikož byly nadhodnocené. Podle aktuálních průzkumů pozvolna roste zájem o menší byty. Konkrétní čísla vypovídají, že přestěhovat se do nich chce téměř pětina domácností a často je jejich důvodem nižší cena. Přesto ale více domácností (28 procent) stále upřednostňuje stěhován do lepšího a většího bydlení.

Porovnání velikostí bytů s Evropou

I přes vylepšení během posledních let, patří české byty z celoevropského pohledu stále mezi ty menší. Průměrná podlahová plocha ve všech členských zemích Evropské unie je 96 m čtverečních. Okolo tohoto průměru se pohybují i sousední Německo a Rakousko. Vůbec největší byty z Evropanů mají obyvatelé Kypru, kde tento průměr činí více 140 metrů čtverečních. Za touto velikostí bytů následují země Beneluxu, skandinávské státy a překvapivě také Španělsko a Portugalsko. Na opačném konci tohoto pomyslného žebříčku je Rumunsko se 45 metry. Jen o něco málo větší byty mají pobaltské země a Bulharsko.