Nejen léto, ale i zima je důvodem ke stěhování národů, jak se dá nazvat pohyb lidí v cestovním ruchu. A nejsme určitě daleko od pravdy, při stěhování národů v polovině prvního tisíciletí n.l. šlo o tisíce lidí, dnes jistě o milióny. Na jejich touze za poznáním a odpočinkem mnozí lidé a různé společnosti jsou velmi dobře živi. Ale na cestách se můžeme potýkat i s jinými problémy, než jsou jen peníze.

Problémy při létání
Dnes je moderní na dovolenou létat, ale s navyšováním počtu takto přepravovaných lidí se letectví nejen rozvíjí, ale přicházejí mnohé problémy. Človek jednoduše nastoupil do letadla a odletěl z Pardubic do Chuchle u Prahy, dnes jsou kolem toho všeho stovky lidí, a s nimi přicházejí nejen služby, ale i obtíže. Tak se vám snadno může stát, že neodletíte podle letového řádu, nebo je dokonce let zrušený. Pak již záleží na tom, kdo je jak za tuto patálii odpovědný. Pokud je to vinou „osudu nebo přírody“, což může být počasí nebo stávka, s odškodněním ani u soudu nepochodíte, na to jsou pojišťovací smlouvy velmi dobře udělány. Pokud je to však vinou dopravce, můžete využít právo na náhradu škody. A to může být 250 až 600 eur (6512 až 15 630 korun), ovšem v závislosti na délce letu a času zpoždění. Ale i když zpoždění není vinou dopravce, je ten povinen se o pasažéry bezplatně postarat s občerstvením, případně i s ubytováním. Praxe však ukazuje, že nakonec k tomu často nedojde a dopravce se pak hluboce omlouvá otráveným klientům a svádí vinu na kdekoho jiného.

Storno poplatky
Ceny letenek či ubytování, ale i cíle a termíny dovolených u cestujících se mohou během příprav na dovolenou měnit. Všeobecnou praxí je si objednávat letenky či ubytování přes internet ve značném předstihu, takže je pak nutno je stornovat. Ale poplatky s tím spojené mohou být vysoké, je proto dobré přečíst si podmínky smlouvy, kterou s druhou stranou uzavřeli před jejím zrušením, ale raději ještě před jejím sepsáním. Měnit smlouvu se totiž pak nemusí vyplatit. Obvykle čím se doba plnění smlouvy blíží, tím jsou poplatky vyšší, protože se hůře shání náhrada.

Ztráty
Velikým problémem je častá ztráta zavazadel. Příčin může být několik, většinou to je něčí chybou. Cestovatel špatně zavazadlo označí, ale může tam nechat nějakou starší nálepku, které personál na letišti zmátne, a pak je kufr poslaný úplně jinam. Většinou je ale ztráta, v lepším případě zpoždění, způsobené chybou zaměstnanců letiště nebo jiné společnosti, která se zavazadly manipuluje. Je proto dobré mít seznam věcí s jejich hodnotu a navíc, když se zavazadlo neobjeví, je nutné si uschovat i účtenky věcí, které jsme si proto museli v místě pobytu koupit. Je dále třeba si na letišti nechat vytavit potvrzení, že jsme zavazadlo nedostali. Takže s tím jsou spojeny trable při samotné dovolené, a následně po ní se hlásit o náhradu škody.