Před pěti lety zavedla vláda povinné pravidelné lékařské prohlídky zaměstnanců hrazené zaměstnavateli. To se však některým firmám nelíbí a považují lékařské prohlídky za zbytečnou zátěž. Podle průzkumu má tento názor téměř třetina firem. Jejich zástupci poukazují na častou duplicitu tzv. periodických prohlídek s těmi u praktického lékaře. Považují je za zbytečné, protože případný závažnější zdravotní problém zaměstnance stejně nezjistí. Naopak polovina firem považuje lékařské prohlídky zaměstnanců za více či méně užitečné.

 

Finanční zátěž

Nespokojené firmy považují investice do zdraví a prevence za užitečné, nicméně lékařské prohlídky jsou dle nich většinou jen formální. Podle jejich názoru píší lékaři zprávu od stolu. Pětina podnikatelů kritizuje prohlídky, na které musí zaměstnance posílat jednou za rok až šest let, také proto, že představují výpadek zaměstnanců  v práci.

 

Firmy musí za prohlídky platit

Za prohlídky zaměstnanců musí firmy od roku 2013 platit. Za každého zaměstnance zaplatí 450 Kč, navíc jim musí proplácet až 350 Kč za výpisy z karty u jejich praktického lékaře, které k periodické prohlídce u smluvního lékaře firmy musí zaměstnanec mít. Přitom je zaměstnancům obvykle zkontrolován zrak, změřen krevní tlak, ale třeba odběry krve se neprovádějí. Za problém to nepovažuje většina firem, u kterých je smluvní doktor u řady zaměstnanců zároveň obvodním lékařem.

 

Jsou nebo nejsou prohlídky zbytečné?

Podle některých zdravotníků zbytečné jsou. Každý člověk má totiž jednou za 2 roky jít na preventivní prohlídku ke svému praktickému lékaři, a ten zná pacientovu anamnézu. Převládá názor, že se jedná o duplicitu a formalitu, která stojí peníze, ale nic nepřináší. Výjimkou jsou pouze rizikové obory, například při práci s látkami ohrožujícími život a v nebezpečném prostředí. Někteří navrhují, že u prací zařazených do I. kategorie (nejméně rizikové), by se periodické prohlídky mohly spojit s preventivními prohlídkami u praktického lékaře. To by ušetřilo náklady nejen zaměstnavatelům, ale i zdravotním pojišťovnám a potažmo státnímu rozpočtu. Ministerstvo zdravotnictví, které povinnost pravidelných prohlídek prosadilo, zatím ale o žádné změně neuvažuje.