Většina států se stále více zadlužuje a podle posledních údajů činí celkový světový dluh více než 220 trilionů dolarů, což je více než 325% ročního HDP. Obecně je zadlužení chápáno jako negativní věc, ovšem z ekonomického hlediska dává smysl. Pokud vlastní finanční prostředky vydělají více, než za vypůjčené peníze, tak se  zadlužit vyplatí.

 

Veřejný dluh

Ten zahrnuje dluhy států, krajů, měst a obcí. Nejvyšší veřejný dluh k poměru HDP má tradičně Japonsko, jehož dluh je ovšem převážně v držení japonské centrální bank a obyvatel. Japonsko je také největším věřitelem veřejného dluhu USA. Naproti tomu v pořadí druhé Řecko má většinu veřejného dluhu u evropských institucí a centrálních bank a největšími jeho věřiteli jsou Německo, Francie a Itálie. Přestože Řecko svůj dluh snižuje, nadále zůstává nejzadluženější zemí Evropy.

 

Přehled nejzadluženějších států světa podle veřejného dluhu ku poměru k HDP za rok 2016 

Nejzadluženějším státem je Japonsko s 250%, v přehledu následují Řecko, Libanon, Itálie, Kapverdy, Portugalsko, Jamajka, Mosambik, Bhútán a Singapur, u které je to 112%. Z evropských státu, kde veřejný dluh je vyšší než 100% je to ještě Kypr a Belgie. Česká republika patří v EU mezi státy s nejnižším veřejným dluhem. Evropský průměr se pohybuje kolem 84 %,  zatímco ČR má veřejný dluh 39% HDP. V absolutních číslech je to aktuálně cca 1,87 bilionu korun.

Největší pokles veřejného dluhu zaznamenalo Irsko, které díky škrtům a reformám snížilo svůj dluh 111% v roce 2011 za následujících 5 let na 75%.

 

Přehled nejzadluženějších států světa podle zadlužení domácností ku poměru k HDP za rok 2016

V tomto žebříčku figurují na předních místech nejvyspělejší státy, jako je Švýcarko (128%), Austrálie, Dánsko, Nizozemsko, Norsko, Kanada, Jižní Korea, V.Británie, Švédsko a USA /80%).

Česká republika patří mezi nejméně zadlužené země Evropy (31%), kterými jsou ekonomicky málo vyspělé státy. Hlavním faktorem jsou nízké příjmy a nevyvinutý bankovní systém.

U českých domácností se výhledově počítá s větším zadlužováním. Dosud díky nízké finanční gramotnosti českých obyvatel uvízlo mnoho českých domácností v dluhové pasti nevýhodných rychlých půjček. Dluhy domácnosti bychom neměli brát jako zlo, ale měli bychom je umět rozumně použít.