Většina českých pronajímatelů bytů upřednostňuje před dlouhodobými nájemníky krátkodobé nájmy. Důvodem je přibližně dvojnásobná výnosnost. Ovšem ne vždy se tato strategie vyplácí. Například mimo sezónu bývá problém byty obsadit a zdánlivě lákavé výnosy navíc doprovází řada překážek a poměrně složitá administrativa. Přesto obliba krátkodobých pronájmů roste, jelikož jim nahrává současná situace na trhu, kdy jsou ceny nemovitostí přemrštěně vysoké a řada lidí se potýká zároveň s vysokými náklady na bydlení.

Příjmy z pronájmů slouží k udržení vlastního bydlení
Ve většině případů pronajímají majitelé své nemovitosti jen příležitostně. Často jde o snahu částečně pokrýt vlastní vysoké náklady na bydlení.
Výnosnost krátkodobého pronajímání se stejně jako u klasického nájemního bydlení odvíjí od lokality. Zatímco u dlouhodobých pronájmů se výnosy pohybují kolem 4-6 procent, u krátkodobých je to téměř dvojnásobek. Z celkového výnosu zbude majiteli bytu před zdaněním přibližně třetina zisku. Až čtvrtina výnosu jde zprostředkovaně státu. Vedle odvodu daní se mezi další výdaje řadí například náklady za správu rezervací a obecně s tím pojící se administrativu, za úklid a provoz bytu, a také poplatky městu.

Krátkodobý pronájem má i svá „ale“
Především je to časová náročnost. Pronajímatel si musí vyhradit čas na předávání bytu, počítat s prodlevami a dalším zdržováním. Někdy může být složitá také komunikace se zájemci o ubytování, ale také například s různými subdodavateli. Mnohem více času než při dlouhodobém pronajímání zabere údržba bytu. Pronajímatel je nucen držet určitý standard, byt musí být stále v dokonalém stavu. Složitější a časově náročnější je i administrativa, neboť se musí ohlašovat pobyt cizinců, platit daně, najímat uklízečky a mnoho dalšího. Hodně záleží na trpělivosti a zkušenostech pronajímatele. Krátkodobé pronajímaní tak není z výše uvedených vesměs objektivních důvodů vhodné pro každého. To je i důvod, proč tuto variantu řada majitelů po krátké době pronajímání vzdá. Strašákem pro ně může být i hrozba sankcí při zanedbání daňových povinností, při podnikání bez živnostenského oprávnění nebo při neohlášení bytu jako provozovny. V případě daní je k úrokům z prodlení nutno doplatit ještě 20procentní pokutu z vyměřené neuhrazené částky. Například za obcházení lázeňských poplatků či poplatků městu hrozí penále ve výši až 5 tisíc Kč.