Názory na konzumaci mléka se různí. Každopádně však mléko patří mezi tradiční potraviny a v ČR i v EU má mlékárenský průmysl silné postavení a již od dob socialismu byl u nás štědře dotován.

 

Produkce mléka ve světě

Největším světovým producentem kravského mléka je Evropská unie. Ovšem mezi jednotlivými státy jsou na prvním místě USA, na druhém pak Indie. Na dalších místech jsou pak Čína, Brazílie a Německo.

 

Produkce v ČR a naše postavení v EU

U nás se ročně vyprodukují přibližně 3 miliony tun mléka, včetně mléčných výrobků, ale bez másla. To nás řadí v rámci EU mezi středně velké producenty. V počtu obyvatel na jednu dojnici patříme s přibližně 29 obyvateli na jednu dojnici do podprůměru v EU. Mléčným králem EU je Německo a také tradiční „mléčná“ země Irsko. Na chvostu žebříčku je Řecko, kde chybí velké mlékárenské společnosti. Proto je mléko v této zemi tak drahé, po Kypru a Maltě třetí nejdražší v rámci EU. Za 100 kg mléka se platí 38 eur.

 

Jaká je spotřeba

V ČR byla spotřeba mléka včetně mléčných výrobků a bez másla 242,3 kg na 1 obyvatele. Samotného mléka vypije průměrný Čech přibližně 58,7 litru za rok. Hlavně je to mléko kravské, jelikož kozího mléka vypije průměrný Čech pouze jeden decilitr ročně.

Dlouhodobě je pozorována snížená  spotřeba mléka a mléčných výrobků. Od roku 1989 se tato spotřeba snížila o více než 30 litrů. Naopak Češi spotřebují o 5 kilogramů více sýrů.

 

Soběstačnost ČR

V roce 2015 dosahovala mléčná soběstačnost přibližně 130%. EU je na tom hůře, neboť její soběstačnost byla v r. 2016 přibližně 113%,  zatímco ČR dosáhla 135%.

Od uvolnění kvót byl v EU velký přebytek mléka, který se ještě zvýšil po uvalení sankcí na Rusko. Tyto faktory vedly ke stlačení cen mléka na dlouhodobě neudržitelnou úroveň a tak EU zareagovala dotacemi na omezení chovů mléčného skotu. Nedlouho poté se však zvedla poptávka po mléku a například ceny másla vylétly nahoru, protože Číňané doslova vysály z Evropy mléčný tuk. To se v ČR projevilo právě růstem cen másla.