Prozíravý majitel pejska, který nechce platit škody způsobené jeho mazlíčkem, si sjedná pojištění „na blbost“. Z tohoto pojištění se hradí škody způsobené například vniknutím psa na sousedův pozemek, kde pak způsobí škodu. Váš soused se může také obávat, že váš pes může ohrozit jeho vnoučata a proto je zlikviduje z důvodu nutné obrany. To jsou všechno hrozby, které by měl vít každý majitel psa v úvahu. Jaké povinnosti pro majitele psa vyplývají z našich právních předpisů?

Odpovědnost majitele psa určuje občanský zákoník

Konkrétně najdete příslušná ustanovení v § 2933 pod obecným označením jako škoda způsobená zvířetem. To znamená, že pokud pes způsobí škodu, musí ji jeho vlastník uhradit, a to i v případě, že byl pes svěřen pod dohled jiné osobě, nebo se zaběhl či utekl. Mírněji se posuzuje pouze případ, kdy pes slouží jeho vlastníkovi k výkonu povolání, k jiné výdělečné činnosti, k obživě nebo plní úkoly jako asistenční pes. V těchto situacích se vlastník zprostí povinnosti k náhradě, prokáže-li, že při dozoru nad psem nezanedbal potřebnou pečlivost, anebo že by škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti.

Ublížení cizímu psovi na vlastním pozemku

Vnikne-li sousedův nebo jiný pes na váš pozemek, nemůžete mu beztrestně ublížit. Někteří majitelé pozemku mají mylnou představu, že na svém pozemku jsou neomezenými pány a mohou proto psa zranit, či dokonce usmrtit. O nutnou obranu či krajní nouzi by šlo jedině v případě, že by pes někoho přímo ohrožoval na životě a zdraví. To například v případě štěněte nepřipadá v úvahu.

Náhrada nákladů v případě ublížení cizímu psovi

Pokud by majitel pozemku cizího psa poranil, byl by podle občanského zákoníku povinen nahradit účelně vynaložené náklady spojené s péči o zdraví zraněného psa jeho majiteli. Je stanoveno, že náklady spojené s péčí o zdraví zraněného psa nejsou neúčelné, a to i tehdy, když podstatně převyšují cenu psa.