Pokud má rodič, který posílá alimenty na dítě svému expartnerovi, podezření, že druhý rodič utrácí vysoké výživné marnotratně a spíše je využívá pro sebe, může zažádat o vyúčtování výživného. Stejně tak by měl učinit, když mu soud určil přispívat na spoření dítěte. Je to oprávněný požadavek, neboť rodič, kterému soud stanovil platit výživné, má právo vědět, zda jeho peníze jdou skutečně na potřeby a živobytí dítěte a nezajišťují blahobyt bývalému partnerovi. Platí-li totiž peníze k rukám druhého rodiče, je v nevýhodném postavení, protože zaplaceným výživným disponuje druhý rodič. Pokud s vyúčtováním druhý rodič souhlasí, není problém s dohodou. Ovšem skládat účtu zpravidla  druhý rodič odmítne. Pak je možné požádat soud, který může tuto povinnost druhému rodiči uložit.

 

K čemu slouží výživné

Alimenty jsou určeny nejen na běžné a pravidelné výdaje, jako je stravování doma a ve školní jídelně, ale i na hrazení výdajů nepravidelných, jako je nákup oblečení, placení zájmových kroužků, rekreace apd. Jestliže tedy není výživné určitý měsíc zkonzumováno celé, neznamená to, že by připadlo druhému z rodičů. V dalších měsících může být potřeba větší.

Pokud by povinný rodič mohl dokázat, že peníze se k dítěti nedostanou, připadá v úvahu i trestní stíhání pro podvod, event. pro zpronevěru či porušení povinnosti při správě cizího majetku.

 

Zákonná povinnost vyúčtování není, ale lze ji vysoudit

Ani nový občanský zákoník, který upravuje problematiku výživného namísto zrušeného zákona o rodině, nestanoví povinnost předložit vyúčtování alimentů. Platí ovšem obecně, že rodiče musejí spravovat majetek dítěte jako řádní hospodáři. Určitá právní úprava však také existuje i v občanském zákoníku, podle jehož ustanovení v § 896 až 905 je výživné jměním dítěte a rodiče rozhodují o jeho správě společně. Pokud se tedy rodiče nedohodnou, může soud uložit povinnost předložit vyúčtování.

 

Shrnutí

Povinný rodič zřejmě neuspěje s žádostí o vyúčtování tam, kde výživné kryje pouze základní běžné potřeby dítěte. Pravidlem by však mělo být tam, kde je výživné stanoveno v takové výši, že je možné z něj dítěti spořit, nebo kdy je přímo soudem určen díl alimentů, který má připadat na spoření. Domoci se vyúčtování bude jistě také možné, když existuje důvodné podezření na zneužívání alimentů k jiným účelům.