Ne vždy je zcela jasné, kdy se jedná o pracovní úraz, za který náleží zraněnému zaměstnanci odškodné. Definice pracovního úrazu podle zákona mluví jasně, že o pracovní úraz jde, pokud je způsoben při výkonu pracovní činnosti nebo v souvislosti s ní. Z toho plyne, že zranění na firemním vánočním večírku nelze posoudit jako pracovní úraz. Ovšem tak jednoznačné to zdaleka není.

Vánoční firemní večírky

Vánoční večírky jsou vítanou příležitostí, jak se neformálně pobavit s kolegy a poznat se i z jiné stránky. Pokud se v restauraci někdo zraní, tak zaměstnavatelé většinou takové úrazy neuznávají jako pracovní. Naprosto jasné je to v situaci, kdy hrál navíc jakoukoliv roli alkohol. V takovém případě pojišťovny odmítají plnění ze zákonného pojištění zaměstnanců. Proto lze doporučit, aby to zaměstnanci s alkoholem na firemní párty nepřeháněli, jelikož v případě úrazu mohou být následky horší než kocovina a posměšky kolegů.

Výjimky

Pokud si zaměstnance způsobí zranění jako host vánočního večírku důležitého klienta, může jeho zaměstnavatel úraz uznat jako pracovní. Zaměstnance byl totiž na akci vyslán pracovně a jde o náplň jeho zaměstnání. Při vzniku úrazu ovšem nesmí hrát roli alkohol.

Jestliže k úrazu dojde na večírku, který firma pořádá ve svých prostorách, je pro odškodnění zásadní přístup zaměstnavatele. Když úraz uzná jako pracovní, není s odškodněním problém. Odškodnění může být přiznáno také v případě zranění při hře, kterou firma pořádala jako součást večírku ještě v pracovní době. Je to situace podobná klasickému teambuildingu, kde se zranění prakticky vždy dá hodnotiti jako pracovní úraz.

Úrazy mimo pracoviště

Ne všichni zaměstnanci pracují v provozu nebo v kanceláři. Především v oblasti obchodu je důležité navazování a udržování dobrých vztahů se zákazníky a obchodními partnery. Firmy se o to snaží i aktivitami nad rámec oficiálních obědů či večeří. Manažeři tak s klienty vyrazí třeba na sjezdovku, kde je pravděpodobnost úrazů velká. V takové situaci je klíčové, jak je sepsaná smlouva. Pokud je v ní uvedeno, že práce zahrnuje i tyto aktivity, tak šance na odškodnění výrazně roste. I zde však platí, že zaměstnanec se nesmí zranit pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky.