Knihu je možné reklamovat tak jako jiné spotřební zboží ve lhůtě 24 měsíců od jeho převzetí. Ovšem knihy mají poměrně specifickou povahu, takže nemusí být vždy zcela jasné, co lze za vadu považovat a co nikoliv.

 

Co je vadou?

Podle zákona je  vadným plněním, když prodané zboží nemá vlastnosti, které si strany ujednaly, které prodávající či výrobce přislíbil nebo které kupující mohl rozumně očekávat. Věc je vadná také tehdy, nehodí-li se k účelu, pro který je určena. Chybovost ovšem musí překračovat určitou rozumnou míru únosnosti.

Například při objednání knihy v internetovém obchodu může nabídka obsahovat kratší či delší popisek. Objednáte-li si knihu, u které je inzerována pevná vazba a vy obdržíte brožované vydání, je to důvod k reklamaci.

 

Faktické a gramatické chyby

Pokud má výuková kniha plno překlepů a gramatických chyb, lze namítat, že kniha není vhodná k výuce. Stejně tak lze reklamovat odbornou publikaci. Reklamovat lze také situaci, kdy text je kvůli četným tiskovým chybám obtížně čitelný nebo snižuje čtenářův požitek z příběhu. Důležité je slůvko „četnost“, jelikož například kvůli chybějící čárce v souvětí byste s reklamací těžko uspěli. Jednoznačným důvodem k reklamaci je rozpadající se vazba, poškrábané desky či vybledlý tisk.

Co však nelze reklamovat, je autorský záměr, konkrétně nespokojenost s příběhem, nevyhovující délka kapitol, podivné formulace apd.

 

Nároky při reklamaci

Pro spotřební zboží platí obecné pravidlo, že nejprve lze žádat bezplatnou opravu zboží. To však při reklamaci knihy nepřipadá v úvahu. Výměna za nový kus bude zase možná jen tehdy, když jde o jediný zkažený výtisk nebo když reklamujete mechanické poškození. Pokud například nakladatelství pustilo do tisku text se špatnou korekturou, nebude zřejmě za co vámi zakoupený kus vyměnit. Pak nezbývá, než nárok na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.