Spotřebitel má právo na bezvadné zboží. Pokud se na zakoupeném zboží projeví vada, má právo na jeho reklamování. Lidé však často v pravidlech tápou a někdy se dopouštějí omylů. Například reklamaci vzdají kvůli tomu, že doma nenajdou příslušnou účtenku.

Účtenka není vždy nezbytná

Prodejce může pochopitelně požadovat důkaz o koupi, ovšem nikde není řečeno, že to musí být zrovna papírová účtenka vyjetá z jeho kasy či faktura z tiskárny. Pokud jste zaplatili kartou či bankovním převodem, stačí příslušnou transakci dohledat v bankovním výpisu a ten předložit prodejci jako důkaz.

Někdy to může být problém

Na položce ve výpisu z účtu totiž nebývá konkrétní kupované zboží uvedeno, ale jen název obchodníka. To může být nedostatečné zvlášť u velkých obchodníků, když třeba koupíte naráz více věci a nelze prokázat, že součástí nákupu byl právě reklamovaný výrobek. Proto se vyplatí, schovat si účtenku, k čemuž pomáhá například mobilní aplikace. Hned po nákupu si paragon vyfotíte, pojmenujete a originál můžete zahodit. Nemáte-li žádný hmatatelný důkaz, ale jste například stálým zákazníkem na malém městě, nebo jde o unikátní produkt, který nikdo jiný neprodává, můžete s reklamací uspět. Pokud byste se soudili, obstálo by i svědectví dalších osob.

Reklamovat lze i na pobočce prodejce

Může to být i v jiném městě, než tam, kde jste zboží koupili. Je-li složité orientovat se v tom, kdo vám zboží prodal, je rozhodující IČ nebo obchodní firma uvedená na dokladu. Koupíte-li zboží na internetu, budete pravděpodobně volit reklamaci prostřednictvím pošty. Pokud vám prodejce reklamaci uzná, můžete požadovat náhradu všech účelně vynaložených nákladů.

Pozor na prodej z druhé ruky

Od známých nebo v bazaru můžete koupit zboží i s původním paragonem, u kterého zbývá například ještě rok záruky. V případě vady můžete mít s reklamací potíže. Obchodník může argumentovat, že s vámi nemá žádný právní vztah. Problém je v tom, že práva z vadného plnění jsou vázána k dané kupní smlouvě, kterou prodejce uzavřel s původním zákazníkem. Řešením je zůstat s původním vlastníkem v kontaktu a v případě potřeby vyslat do prodejny jeho. Praktičtější ale je sepsání tzv. postoupení práv z vadného plnění.