Hlavním rozdílem je zdroj peněz, ze kterého čerpáte měsíční výplatu. Předčasný důchod je vyplácen státem a jeho výše je odvislá od vašich výdělků, od placeného sociálního pojištění a délky jeho placení. Na základě toho je vám vypočítán řádný starobní důchod, který se však po celou dobu jeho vyplácení krátí podle toho, o kolik dříve do důchodu jdete.

Oproti tomu předdůchod si zaplatíte z vlastních peněz, takže jej čerpáte z peněz našetřených na doplňkovém penzijním spoření. Na něm se kumulují částky tvořené příspěvky vlastními, státními a od zaměstnavatele.

Společné znaky předčasného důchodu a předdůchodu

  • Do obou můžete odejít nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku

  • V průběhu pobírání patříte mezi státní pojištěnce

  • V obou případech nemusíte platit ani sociální pojištění

  • Do řádného důchodu můžete vždy odejít při dosažení důchodového věku

  • Pokud budete při pobírání jednoho či druhého důchodu pracovat, můžete si uplatnit základní daňovou slevu na poplatníka. Práce v předčasném důchodu je ale výrazně omezena.

Základní rozdíly mezi předčasným důchodem a předdůchodem

Abyste mohli pobírat předdůchod, musíte mít našetřeno zhruba 518 tisíc Kč, což odpovídá zákonné výplatě předdůchodu v částce 8.629 Kč měsíčně po dobu pěti let. Oproti tomu pro předčasný odchod do důchodu nemusíte mít našetřeno nic a dostávat budete předčasný důchod od státu. Musíte však počítat s penalizací v podobě zkrácení důchodu.

Nevýhodou předčasného důchodu je vedle jeho krácení také omezení výdělečné činnosti. Pracovat můžete jen na pracovní smlouvu, která nezakládá účast na sociálním pojištění. Pracujícímu předčasnému důchodci je strháváno sociální pojištění a pozastavena výplata důchodu. Předdůchodce může pracovat bez omezení.

Registrace na úřadu práce

Pro starší občany, kteří odcházejí do předčasného důchodu či do předdůchodu a nechtějí již pracovat na plný úvazek, je obtížné najít uplatnění na trhu práce. Existuje však možnost registrace na úřadu práce. Při splnění zákonných podmínek vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti a také náhradní dobu pojištění pro účely důchodového pojištění v maximálním rozsahu tří let. Po vyčerpání této doby můžete teprve odejít do předčasného důchodu nebo do předdůchodu.