Pořizování ojetého auta z autobazaru nebo i z volné ruky je stále velice oblíbeným způsobem. Proto je dobré si připomenout, jaká máte práva a jaké povinnosti má prodávající. Nejdůležitějším dokumentem je kupní smlouva a zájmem kupujícího je, aby pro něj nebyla nevýhodná. Kupní smlouva má své náležitosti a její součástí nejsou pouze povinné náležitosti, ale také záruční doba, možnost reklamovat případné vady a další údaje. Také je dobré si před koupí zjistit, zda auto není kradené, zda na něm nevázne zástavní právo, nesplacený leasing nebo není předmětem soudního sporu.

 

Náležitosti kupní smlouvy

Může, ale nemusí být uzavřena písemně. V případě ústní smlouvy by kupující obtížně prokazoval, co bylo dohodnuto. Autobazary jsou povinny dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele. Často mívají vzorové smlouvy, které bývají spíše ve prospěch autobazaru.

Základem kupní smlouvy je kdo, komu, co a za kolik prodává. Předmět smlouvy by měl být co nejpodrobněji specifikován.

Následují důležitá prohlášení obou stran. Prodávající prohlásí, že je výlučným vlastníkem auta, které nemá žádné právní závady, ani mu nejsou známy žádné skryté vady. Kupující prohlásí, že se řádně seznámil s technickým stavem auta. Dalším bodem je ujednání o ceně a způsobu a termínu  jejího zaplacení. V závěru se uvede, že kupní smlouva se řídí Občanským zákoníkem.

 

Koupě v autobazaru

Při koupi auta z autobazaru prodávající odpovídá za vady, které má auto při převzetí kupujícím, mimo vady odpovídající míře používání a opotřebení. Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících a prodávající neprokáže, že vznikla až po převzetí vozu, považuje se za vadu existující při převzetí a prodávající za ni ručí. Po uplynutí 6 měsíců naopak prokazuje vadu při převzetí kupující. Vadu lze reklamovat nejpozději do 24 měsíců od převzetí.

 

Koupě od individuálního prodejce

Jde o rovnoprávný vztah dvou osob a tudíž nelze uplatnit právní úpravu ochrany spotřebitele. Prodávají odpovídá za vady existující při převzetí auta, a na které kupujícího neupozornil. Pokud dodatečně vyjde najevo jiná vada, je na kupujícím, aby prokázal, že existovala již v době převzetí vozu. Reklamovat lze do 6 měsíců od převzetí vozu a stejně tak lze od smlouvy odstoupit.

 

Pozor na právní závady auta

Těmi mohou být nesplacený leasing, zástavní právo či soudní spor. V nejhorším případě může kupující přijít o auto i o peníze. Řešením je vyhnout se nákupu od „známého“, na inzerát či od dovozců ojetin a raději koupit auto od prodejce, který vám poskytne garanci původu vozu a 100% záruku vrácení peněz v případě, že by některý z výše uvedených důvodů nastal.