Spotřebitelé získaly již před dvanácti lety svobodu změny dodavatel elektřiny nebo plynu. Na energetickém trhu vzniklo postupně více než osm desítek firem, které si při prodeji energie konkurují svými cenami. Vedle solidních dodavatelů se vyskytují také „šmejdi“, kteří se nestydí podstrčit důvěřivým lidem mezi dveřmi nevýhodnou smlouvu.

Lidé jsou většinou pasivní

Spotřebitelé jednak nečtou obchodní podmínky, a jednak jsou málo aktivní. Raději se nechávají oslovit s nabídkou a když naletí a zjistí to, nepodnikají rychlé kroky k nápravě škod. Jen málo zákazníků si vybírá dodavatele samo. Odborníci tvrdí, že nejlepší nabídka nikdy nepřijde sama, a proto by každý spotřebitel, který chce uspořit, měl sám prozkoumat trh a porovnat si jednotlivé nabídky.

Jaké možnosti má spotřebitel

Na internetu existuje vedle komerčních srovnávačů cen i několik nezávislých, které shromažďují ceníky všech dodavatelů. Patří mezi ně například kalkulátor na webu Energetického regulačního úřadu nebo na stránkách TZB-info.cz. Ještě před podpisem nové smlouvy je dobré pročíst si stávající smlouvu s dodavatelem a zjistit, jaké jsou možností její výpovědi. Často se stává, že lidé mají uzavřenou smlouvu na dlouhou dobu určitou, ale mezi tím přejdou jinam, takže dostanou smluvní pokutu. V zafixovaném období proto není dobré dávat někomu cizímu plnou moc, aby na energetickém trhu vystupoval vaším jménem.

Obchodní podmínky

Když si spotřebitel vybere dodavatele, u kterého může ušetřit, měl by si důkladně pročíst nejen smlouvu, ale hlavně obchodní podmínky a ceník nové společnosti. V tom se skrývají největší rizika a právě v obchodních podmínkách může být sjednáno například automatické prodloužení smlouvy nebo vysoké pokuty.

Výhody a nevýhody fixace

Dodavatelé lákají na fixace zvláště v době, kdy se energie zdražují. Fixace jsou spojeny se smlouvou na dobu určitou. Smlouva uzavřená například na tři roky nemusí ale automaticky skončit po uplynut tří let. Většinou totiž ve smlouvách bývá odstavec o tom, že se automaticky prodlouží třeba o další tři roky. Aby se tomu zabránilo, je nutné smlouvu vypovědět s předstihem a ještě výpověď napsat ke správnému datu. V řadě případů nelze smlouvu na dobu určitou vypovědět vůbec nebo jen po zaplacení smluvní pokuty.