Na doporučení ČNB zpřísnily banky podmínky pro poskytování hypoték. Přísněji posuzují příjmy žadatelů a jejich celkovou zadluženost. Sledovat mají to, kolik činí výše dluhu k ročnímu čistému příjmu žadatele. Celkové závazky klienta nemají překročit devítinásobek čistého příjmu. Dále mají sledovat také to, kolik procent měsíčního čistého příjmu člověk vynaloží na splátky úvěrů. Za rizikové ČNB považuje, když na půjčky padne víc jak 45% výplaty.

Jen do určité výše
Od října t.r. tedy platí, že pokud domácnost vydělává v průměru 30 tisíc korun čistého, dělá maximální možná výše hypotéky 3.240.000 korun a měsíční splátka nemá překročit částku 13.500 korun. Kromě jiných podmínek také platí, že výše hypotéky nemá překročit víc než 80% hodnoty nemovitosti. To znamená pro výše uvedený případ, že pokud banka půjčí této domácnosti maximálně 3,2 miliónu korun, neměla by hodnota nemovitosti překročit 4 milióny korun. 800 tisíc korun by pak měla tato domácnost zaplatit z vlastních zdrojů.

Jak je to s přizváním spoludlužníka
Pokud si k žádosti o hypoteční úvěr přizvete spoludlužníka, banka započítá vaše příjmy společně a šance na vyšší hypotéku vzroste. Spoludlužníkem může být rodič, sourozenec nebo kamarád. Některé banky neschvalují rodiče jako spoludlužníky vzhledem k jejich vyššímu věku. Obvykle je splatnost hypotéky nastavena stejně jako u hlavního dlužníka, tedy nanejvýš do 65 let věku nejstaršího ze spoludlužníků. U některých bank ale věk překážkou není a rozhoduje především dostatečná bonita spoludlužníka.

Spoludlužník musí počítat s několika riziky
Především s tím, že pokud hlavní dlužník přestane hypotéku splácet, bude po něm banka požadovat umoření celého dluhu, jelikož spoludlužník odpovídá za dluh tzv. společně a nerozdílně. Pak se může obrátit na hlavního dlužníka s tzv. regresním nárokem, ten však může být nedobytný.
Spoludlužník může také narazit, když bude žádat o půjčku pro sebe, jelikož bude figurovat v úvěrových registrech, resp. v registrech dlužníků. Informace o spoludlužnictví pak většina bank vyhodnotí jako nižší schopnost splácet nový úvěr.