Stěhování s sebou přináší řadu nelehkých úkolů. Není to jen o tom, přepravit všechny věci na jiné místo, ale i třeba o nahlášení změny trvalého bydliště. V dnešním článku se dozvíte, s čím vším stěhování ještě souvisí a co je nutné udělat.

Řada lidí, kteří se stěhují, mají z drtivé většiny přihlášené i jiné trvalé bydliště, pokud tedy nejsou se svým předchozím bydlením nějak spojeni. Také ukončení smluv s dodavateli plynu, energie a vody bude nezbytností. Rovněž pošta a zařízení zásilek – tam je důležité, aby vám nic nechodilo na starou adresu. Buďme tedy konkrétní a pojďme rozebrat jednotlivá témata bod po bodě.

Změna bydliště trvalého rázu

Když byla vaše předchozí adresa jako trvalé bydliště, nevyhnete se tomu, abyste se přehlásili. Právo na trvalé bydliště máte i v případě pronájmu. Ani v nájemní smlouvě vám tohle nikdo odepřít nemůže! S novým bydlištěm je rozhodující zažádat také o nový občanský průkaz i malý technický. Je také potřeba dát na vědomost vaší zdravotní pojišťovně, lékařům, zaměstnavatelům, bankám, atp. Pobírání důchodu nebo cokoliv, co vám chodilo složenkou, to vše se musí vyřešit. V novém bydlišti pak začněte platit odpady a koncesionářské poplatky za TV a rozhlas.

Energie a ukončení smluv s nimi

Je to poměrně jednoduché, stačí se odhlásit a znovu přihlásit tam, kde nyní pobýváte. Dobré je, že velká většina smluv, je na dobu určitou, takže můžete zůstat u stejného dodavatele, s tím rozdílem, že energii zkrátka a jasně máte teď na jiné adrese. Někdo se však poplatkům za předčasné ukončení smlouvy potýkat bude.

Využití dosílky

Víte o čem je řeč? Je to dočasné řešení, kdy vám Česká pošta bude doručovat zásilky na vámi určenou adresu. Je to ovšem po urgentní dobu, než se dá všechno do pořádku. Stačí podat žádost, kterou může vyřídit i osoba, jenž jste pověřili právní mocí. Měsíční cena za tuto službu činí cca 200 Kč.