S ohledem na nařízení o ochraně osobních údajů platným od 25. května 2018, budou firmy opatrnější při nabízení svých produktů přes telefonní hovory či sms zprávy. Pokud si nepřejete, aby vás se svými nabídkami obtěžovali, upozorněte je na to. Budete tak více chránit svá osobní data před zneužitím. Týká se to půjček přes sms nebo tarifů na volání přes hovor na váš mobil. Zde jsou rady, jak se od takových nabídek odstřihnout:

 

Je nutný váš souhlas

Společnosti mohou nyní své produkty nabízet přes sms či e-mail jen na základě vašeho souhlasu. Bez souhlasu to mohou dělat jen když nabízené služby či zboží přímo souvisí s produkty, které jste si již koupili nebo je odebíráte u daného obchodníka. Například když si koupíte nový mobil, je prodejce oprávněn vám zaslat například nabídku příslušenství k tomuto přístroji. Nebo vás může oslovit marketingová agentura, se kterou má například váš mobilní operátor uzavřenou smlouvu.

 

Jak je to se společnostmi, které si data o zákaznících kupují?

S databázemi údajů se často obchoduje. GDPR zavádí pro souhlas se zpracováním osobních údajů nově některé podmínky. Zákazník musí jasně vědět, že uděluje souhlas se zpracováním a souhlasem nesmí být podmíněno například plnění smlouvy. Vzhledem k tomu, že souhlasy ukryté v obchodních podmínkách tato kritéria nesplňují, nelze údaje získané takovouto formou nadále využívat, leda že by zákazník udělil souhlas znovu podle podmínek požadovaných GDPR.

 

Jak se nechat vymazat?

Zákazník musí mít možnost bezplatně se odhlásit, resp. odmítnout další zasílání marketingových sdělení. Obecně bude možné podat takovou žádost například dopisem, emailem či přes web. Je však třeba si uvědomit, že uplatněním práva na výmaz nemusí dojít k výmazu všech zákazníkových osobních údajů. Pravděpodobně dojde k výmazu údajů používaných pro účely marketingového oslovení, nikoliv však údajů, které společnost potřebuje pro plnění uzavřené smlouvy.

 

Kde si stěžovat?

Pokud zákazník vysloví námitku proti zpracování údajů pro účely marketingu, musí být z databáze neprodleně vymazán. Kdyby jej firma i nadále kontaktovala, může poslat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zákazník to může učinit například prostřednictvím formuláře na internetových stránkách úřadu nebo na nové speciální telefonické lince 234665800, určené pro dotazy ohledně GDPR.