Neplatící nájemník je pro každého pronajímatele noční můrou, jelikož zbavit se jej, nemusí být snadné, zvláště, kdy dobrovolně odejít nechce. Jeho dluh lze pokrýt z kauce, je-li  zaplacena, což je ovšem jen dočasné řešení. Neplatí-li nájemné dál a ještě využívá všech obranných prostředků, které mu zákon umožňuje, budete jej chtít patrně vystěhovat. Můžete mu dát výpověď, ale to nemusí stačit.

 

Kdy lze dát výpověď?

Podle občanského zákoníku nájem končí výpovědí, odstoupením od smlouvy nebo uplynutím sjednané doby. Pro podání výpovědi musí mít pronajímatel zákonný důvod a neplacení nájemného je jedním z nich.

Když vám nájemce dluží za nájem, můžete nájemní smlouvu na dobu určitou i neurčitou vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. Ta začíná běžet od prvního kalendářního dne v měsíci, který následuje po doručení výpovědi nájemníkovi.

Když vám nezaplatí nájem a služby za tři měsíce a víc, máte právo dát mu okamžitou výpověď bez výpovědní lhůty – nájem skončí doručením výpovědi. Kdyby ovšem platil tři měsíce nájem a služby jen částečně, okamžitou výpověď dostat nemůže. Jde to až tehdy, když dluh přesáhne tři nájmy (a úhrady za služby).

Ovšem ani okamžitá výpověď nemá okamžité účinky. Nájemce musíte předem písemně vyzvat k úhradě, jinak bude výpověď z nájmu neplatná. Pak má měsíc na vyklizení a předání bytu.

 

Co je dobré vědět o výpovědi z nájmu

Jakákoliv výpověď musí být písemná a musí obsahovat důvody a také informaci, že pokud s uvedenými důvody nesouhlasí, má právo na námitky nebo se obrátit na soud s žádostí o přezkoumání její oprávněnosti, a to do dvou měsíců ode dne doručení  výpovědi.

Pokud se nebude chtít hnout, nelze ho z bytu dostat násilím, ani mu nemůžete sbalit kufry a vytáhnout ho za límec na ulici. V takovém případě by na vás mohl podat trestní oznámení.

Pronajímatel má jedinou legální možnost, a sice podat u soudu žalobu na vyklizení nemovitosti. Když se nájemník nevystěhuje ani ve lhůtě určené v rozsudku, můžete případ předat soudnímu vykonavateli či exekutorovi, kteří jej vystěhují.