Obavy z exekuce jsou často důvodem, proč se pronajímatelé zdráhají souhlasit, aby si nájemce zřídil v pronajatém bytě trvalý pobyt. Vzhledem ke stoupajícímu počtu lidí v exekuci se pronajímatelům nelze ani divit. Co tedy mají dělat, když exekutor zabaví spolu s věcmi patřícími nájemci i něco, co patří do vlastnictví pronajímatele? Nejprve několik faktů.

Trvalé bydliště a nájem

Ze zákona vyplývá, že pokud by pronajímatel do nájemní smlouvy prosadil zákaz zřízení trvalého bydliště nájemce v pronajatém bytě, bylo by takové ustanovení neplatné. Nájemník si může trvalé bydliště zřídit i přes výslovný i písemný nesouhlas pronajímatele, protože tím ani pro jednu ze stran nevznikají žádné další povinnosti. Nájemník tím nezíská žádná práva k objektu a trvalý pobyt slouží spíše k evidenčním účelům.

Exekuce a místo trvalého pobytu

Jakmile se nájemník ocitne v exekuci, exekutor zamíří na místo jeho trvalého pobytu, které si zjistí z Centrální evidence obyvatel. Sama Exekutorská komora ČR však na svých stránkách zmiňuje, že stěžejní je pro ně místo pobytu, kde se dlužník zdržuje a kde má uložen movitý majetek. Jelikož to může být právě adresa nájmu, nemůže pronajímatel návštěvě exekutora zabránit, ani když v ní nájemník nemá nahlášení trvalé bydliště.

Jak může exekuci předejít nájemník

Když už se nájemník zadluží a má trvalé bydliště jinde, než v pronajatém bytě, měl by mít k tomuto místu přístup a kontrolovat poštu. Pokud by tak nečinil, nemusí se dozvědět, že někdo něco po něm vymáhá a nebude tak moci včas reagovat a zabránit exekuci. Exekutorská komora doporučuje zřídit si datovou schránku nebo si nechat v Centrálním registru obyvatel zapsat doručovací adresu pro korespondenci.

Jak může pronajímatel zjistit, že je nájemce v exekuci?

Budoucího nájemníka si může prověřit ve veřejných evidencích a registrech. Například v centrální evidenci exekucí, v insolvenčním rejstříku apd. Kromě případné exekuce tak zjistí i platební morálku dané osoby.

Jak může pronajímatel ochránit svůj matek před exekutorem?

Aby nedošlo k zabavení věcí ve vlastnictví pronajímatele, musí ten své vlastnictví prokázat účtenkami nebo fakturami. Doporučuje se před uzavřením nájemní smlouvy sepsat předávací protokol a uvést v něm s jakým vybavením se byt pronajímá. Ideální je přiložit fotodokumentaci nebo pronajímat holý byt bez vybavení.