Jelikož je pravdou, že chybovat je lidské, může vám i dodavatel elektřiny vypočítat nesprávně doplatek. V takovém případě se nebojte poslat mu reklamaci. Pokud ji dodavatel nevyřídí v zákonné lhůtě, nebo dokonce vůbec nereaguje, máte nárok na finanční náhradu. Ta může dosáhnout sumy i několika tisícovek.

Jak je to s vyúčtováním?

Podobu vyúčtování upravuje vyhláška a také smlouva uzavřené mezi dodavatelem a spotřebitelem. Ve smlouvě bývá uvedeno, zda bude vyúčtování zasíláno písemně nebo elektronicky, dále jak budou hrazeny zálohy nebo zda bude přeplatek vyplácen na účet odběratele. Dodavatelé elektřiny a zemního plynu zasílají vyúčtování svým klientům jednou za rok. Obvykle je na vyúčtování přeplatek nebo nedoplatek. Pokud zjistíte, že výpočet neodpovídá skutečnosti, neotálejte s podáním reklamace.

Chyby na faktuře nejsou výjimkou

Téma nesrovnalostí ve vyúčtování je na spotřebitelských linkách řešeno poměrně často. Týká se jich zhruba každý sedmý telefonát, přičemž většina stížností míří na výši fakturované částky. Menší část stížností se týká toho, že faktura nedorazila vůbec, nebo se zpožděním. V takových případech je třeba zaslat dodavateli ihned písemnou reklamaci. Někteří dodavatelé nabádají odběratele, aby se ozvali telefonicky, ovšem pak nemáte v ruce jasný důkaz, že jste reklamaci podali a kdy.

Povinnost dodavatelů

Datum podání reklamace je důležitý, protože dodavatel musí reklamaci vyřídit do 15 dnů. Případný přeplatek musí odběrateli vyrovnat do 30 dnů. Rovněž na vyřízení reklamace na množství odebrané energie má 30 dnů.

Povinnost odběratelů

V případě reklamování nedoplatku jej odběratel musí tak jako tak zaplatit, jelikož reklamace nemá v tomto případě odkladný účinek. Nezaplacením se odběratel vystavuje riziku odpojení, neboť by vlastně opakovaně nesplnil smluvené platební povinnosti, tedy odebíral by energii neoprávně. Na vrácení peněz má odběratel nárok až po kladném vyřízení své reklamace.

Podoba reklamace

Musíte správně popsat důvod reklamace. Při reklamaci vady měření uveďte číslo elektroměru či plynoměru. Jejich aktuální stav můžete doložit fotografií. Někteří dodavatelé zasílají předtištěný formulář, ve kterém jsou uvedeny potřebné údaje.