Cestujete-li na dovolenou s cestovní kanceláří, je tato jako pořadatel zájezdu povinna zajistit, aby zájezd probíhal v souladu se smlouvou a abyste obdrželi všechny slíbené služby. Pokud se vaše dovolená nevyvede dle slibů cestovky, máte plné právo se bránit a požadovat nápravu či náhradu. S reklamací se obraťte vždy přímo na cestovní kancelář nebo cestovní agenturu, podle toho, s kým jste uzavřeli cestovní smlouvu, která musí být písemná. Je třeba si ohlídat, aby vše, co pracovníci cestovky slíbili ústně, bylo zakotveno ve smlouvě, případně v potvrzení o zájezdu.

 

Ozvěte se už na dovolené

Zjistíte-li závady či nesrovnalosti se smlouvou, ozvěte se ještě v průběhu dovolené, cestovka je povinna zajistit nápravu. Předně se musí postarat o pokračování zájezdu i za cenu nižší kvality služeb. Rozdíl v ceně vám pak musí vrátit, naopak vyšší standard hradí cestovka ze svého. Jedná-li se o vadu podstatnou, můžete pokračování zájezdu odmítnout a nechat se dopravit zpět domů.

Neodpovídá-li například výhled z pokoje nebo jeho vybavení, je třeba ihned upozornit delegáta cestovní kanceláře, požádat o nápravu nebo o vystavení písemného dokladu o uplatněné reklamaci.

 

Zajistěte si důkazy vad

Vytýkané nedostatky si vyfotografujte nebo si zajistěte svědectví dalších účastníků zájezdu. Ke zjednání nápravy stanovte lhůtu. Nečinnost delegáta či cestovky vás opravňuje si potřebná opatření zařídit sami a vzniklé náklady předložit cestovce k úhradě.

 

Vady reklamujte co nejdříve

Právo na slevu z ceny zájezdu vám vznikne jen když budete vady reklamovat bez zbytečného odkladu, abyste cestovce umožnili vyřešit problém v přiměřené lhůtě už na místě. Podat písemnou reklamaci s nárokem na slevu však stačí až po návratu z dovolené, nejpozději však do jednoho měsíce. Cestovka má pak na vyřízení 30 kalendářních dnů.

 

Požadujte náhradu za ztrátu radosti z dovolené

Cestovka vám musí finančně kompenzovat újmu za narušení dovolené, která vám vznikla v případě, že váš zájezd byl podstatně zkrácen či úplně zrušen. Jedná se o tzv. ztrátu radosti z dovolené.