Reklamovat vadné zboží již nečiní Čechům téměř žádné potíže. Většina spotřebitelů ví, že reklamaci nefunkčního mobilu, rozpadlých bot či jakoukoliv jinou závadu je třeba uplatnit u prodejce. Ovšem jsou situace, kdy se málokdo umí ozvat buď ze studu, nebo z neznalosti svých práv. Platí to například o jídle v restauraci. Přitom zákazník uzavírá kupní smlouvu jako kdekoliv jinde. Pokud nedojde k adekvátnímu plnění, má zákazník plná právo se ozvat.

Co lze reklamovat?

Odpověď je jednoduchá – prakticky cokoliv, co je předmětem smlouvy, kterou uzavíráte s restauratérem. Hlavně se to týká podávaných pokrmů a nápojů. Nedostatky mohou být různé, ať už spočívají v množství, teplotě, složení nebo chuti. Výměna by měla být samozřejmostí tehdy, když vám obsluha donese něco jiného, než jste si objednali.

Odpovědnost restaurace za kvalitu pokrmu

Podávané pokrmy a nápoje musí mít vlastnosti, které byly sjednány – ať už jde o složení uvedené v jídelním lístku, nebo speciální úpravu osobně domluvenou s obsluhou. Za to odpovídá restaurace. Pokud nebyly vlastnosti pokrmu v jídelním lístku blíže specifikovány, měly by odpovídat povaze zboží a zvyklostem. Například se neočekává, že ke svíčkové dostanete místo hovězího masa párek. Stejně tak vám obsluha nemůže donést místo značkové limonády levnou náhražku ze supermarketu.

Stěžovat si můžete i na množství, pokud neodpovídá jídelnímu lístku. Ovšem pozor u piva, jehož nedostatečná míra se hodnotí až po spadnutí pěny. Teplý pokrm musí mít podle norem min. 60°C. Pokud budete na jídlo čekat dlouho, požadujte slevu, nebo prostě odejděte.

Placení

Nezapomeňte si zkontrolovat, zda vám obsluha naúčtovala útratu podle cen uvedených v jídelním lístku. Účtenka nesmí obsahovat žádné poplatky, se kterými vás obsluha předem neseznámila.

Ozvěte se bez zbytečných průtahů

Při jakékoliv nespokojenosti nečekejte až na placení a ozvěte se neprodleně obsluze. Reklamovat přesolené jídlo až po jeho zkonzumování je již problém.

Sleva i odstoupení od smlouvy

Při nespokojenosti máte právo na přiměřenou slevu nebo na donesení nového pokrmu či jeho úpravu. Pokud by nedostatky byly natolik závažné, že nebude možné je uspokojivě odstranit, můžete od smlouvy odstoupit a odejít bez placení.