Hra na mrtvého brouka se vám v případě dluhů rozhodně nevyplatí. Lepší je pravidelně kontrolovat poštu a platit pokuty, neboť exekutoři často vymáhají i korunové částky. Ve výsledku pak zaplatíte mnohonásobně více.

Češi si často stěžují, že k nim přišel exekutor, aniž by o tom byli předem informováni. Jsou to nepodložené výmluvy, neboť exekutor se vždy snaží dlužníka kontaktovat a vyrozumět o probíhajícím výkonu exekuce. Také je  zbytečné nereagovat na zvonění a exekutorovi neotvírat. Teoreticky je možné, že by exekutor mohl vstoupit do bytu i v nepřítomnosti dlužníka.

 

Co by měl dlužník dělat

Když nemá peníze na úhradu dluhu, měl by se snažit dohodnout s věřitelem či exekutorem na splátkovém kalendáři. Pokud se tak nestane, obdrží usnesení o nařízení exekuce spolu s výzvou a má 15 dnů na to, aby vymáhanou částku uhradil. Pokud lhůtu využije, exekuce se ukončí a ještě se na polovinu sníží exekutorova odměna.

Dlužník má možnost dohodnout se s exekutorem na úhradě dluhu nebo na splátkovém kalendáři i po uvedené lhůtě, a to až do případné dražby svého majetku. Záleží však na rozhodnutí exekutora.

 

Přiměřenost exekuce

Zákon ukládá exekutorovi postupovat přiměřeně k výši dluhu. To znamená, že pro několik tisícovek, které může dlužník uhradit z bankovního účtu, by exekutor neměl prodávat dlužníkovu pračku či lednici, nebo dokonce byt či dům.

Je ale rozdíl mezi vydáním exekučních příkazů a vlastní exekucí. Exekuční příkaz ještě neznamená, že se nemovitost bude prodávat. Jakmile však exekutor rozhodne o stanovení znalce k odhadu ceny nemovitosti, jedná se již o úkon směřující k exekuci a je možné zkoumat její přiměřenost.

Dlužník může podat návrh na částečné zastavení exekuce nebo uvést majetek, z něhož lze vymáhanou částku uspokojit. Také má možnost podat návrh na odklad exekuce, který exekutorovi zabrání její okamžité provedení. Další dlužníkovou obranou je podání vylučovací žaloby, kterou se může domáhat vyloučení věcí, které mu nepatří.

 

Způsoby provedení exekuce

Exekuce k úhradě dluhu se může týkat téměř všeho. Například může proběhnout formou srážek ze mzdy nebo z důchodu, úhradou z bankovního účtu, prodejem movitých či nemovitých věcí. Na jednu exekuci musí banka dlužníkovi z účtu vydat dvojnásobek životního minima, což je cca 6.200 Kč.

Postižitelné nejsou dávky sociální podpory, příspěvky na péči, na bydlení, na dopravu či dávky zdravotně postiženým, ani dávky v hmotné nouzi.