Pokud máte povinnost podat daňové přiznání, tak v letošním roce mát čas už jen do pondělí 1. dubna. Nestihnete-li tento termín, máte ještě možnost využít lhůtu do 8. dubna, do kdy je pozdní odevzdání tolerováno bez postihu. Po 8. dubnu se vám začnou počítat úroky z prodlení ve výši 0,05 až 5% z vyměřené daně nebo daňového odpočtu. Pak ještě obdržíte pokutu za opoždění, která může činit až 5% z daně, nejméně 500 Kč, nejvíce ale i 300 tisíc korun. Pokuta vám nebude vyměřena pouze v případě, je-li vaše vypočtená daň nižší než 200 Kč.

Jak zaplatit daň

Finanční správa nabízí tři možnosti:

  • osobně na přepážce

  • poštovní poukázkou typu A

  • online bankovním převodem

Kód banky u platby daně bude vždy 0710 (ČNB).

Jak na odklad daňového přiznání?

Zařídit si odklad se vyplatí minimálně proto, abyste se vyhnuli pokutám a úrokům z prodlení. Využít odkladu můžete, když jste ještě nesehnal všechny potřebné podklady, neuzavřel účetnictví nebo zkrátka nemáte aktuálně na zaplacení daně. S vyřizováním odkladu je nutné začít včas, abyste to stihli do pondělí 1.dubna. Odložení lze řešit dvěma způsoby:

  • požádáte sami, zaplatíte 300 Kč, ale není jisté, zda vám FÚ vyhoví. Nepřihlíží se k tomu, že prostě nestíháte, ale většinou jen k nenadálým životním událostem jako je vážná nemoc, živelná pohroma atd.

  • Kontaktujete finančního poradce – vyřídí vše za vás, odklad je jištější, ale také finančně náročnější. Ceny finančních poradců se pohybují od 1800 až do 6 tisíc korun pro fyzické osoby a právnické osoby zaplatí až 9 tisíc korun.

Do kdy lze daňové přiznání odložit?

Odklad se řeší s příslušným finančním úřadem, ale o odložení je třeba do 30. dubna informovat zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení. Termín odevzdání daňového přiznání se prodlouží do 2. července 2019. Přehledy o příjmech a výdajích pak musíte doložit do 1. srpna letošního roku.