Ztráta dokladů je vždy nepříjemná záležitost, jelikož si musíte na úřadu vyžádat doklady nové, což vás bude stát čas a peníze. Jak ale postupovat, když ztratíte nebo vám zloděj odcizí cestovní pas nebo řidičák na dovolené v zahraničí? Pokud jde o cestovní pas, tak v zemích EU jej ani nepotřebujete a můžete cestovat jen na občanský průkaz. Dojde-li ovšem přesto k jeho ztrátě, nahlaste to na místní policii a nechte si vystavit doklad o chybějícím cestovním dokladu. Domů se můžete vrátit jen s občanským průkazem a o vydání nového cestovního pasu zažádáte až na vašem městském úřadu.

 

Pro vydání prozatímního cestovního dokladu musíte předložit:

  • potvrzení/protokol od místní policie o ztrátě nebo krádeži dokladů
  • náhradní doklad vydává český zastupitelský úřad, který ověří vaší totožnost. Při ztrátě všech dokladů stačí jejich kopie, nebo vás může ověřit hodnověrná osoba (rodinný příslušník)
  • není-li v dané zemi český zastupitelský úřad, máte právo se obrátit na zastupitelský úřad kterékoliv jiné členské země EU
  • náhradní cestovní doklad platí pouze pro zpáteční cestu do ČR
  • je vydáván s platností, která by neměla narušit vaši dovolenou
  • potřebujete dvě fotografie formátu 35×45 mm, vyplněný formulář a zaplatíte 400 Kč
  • při dlouhodobém pobytu v zahraničí vám zastupitelský úřad vystaví nový pas za 1200 Kč, který je však po návratu domů neplatný

 

Co dělat při ztrátě či odcizení řidičáku

Na rozdíl od pasu nový řidičský průkaz v zahraničí nezískáte. Bez něho řídit auto nesmíte, a proto se obraťte na místní policii, která by vám měla vystavit dokument potvrzující krádež řidičského průkazu. Připravte se ovšem na to, že někteří policisté jej při kontrole nemusí automaticky akceptovat. Po návratu domů je nutné nahlásit ztrátu na české policii a prokázat se zahraničním dokumentem o ztrátě. Teprve poté vám české úřady vystaví nový řidičský průkaz.