Stejně jako každý jiný podnikatel, může i dodavatel energií ukončit činnost. Pokud byste jako jeho zákazník nestihli přejít plynule k jinému dodavateli, stává jím automaticky tzv. dodavatel poslední instance určený Energetickým regulačním úřadem (ERÚ).

 

Tipy, jak se s takovou situací vypořádat

Dodavatelem poslední instance jsou podle jednotlivých regionů v současné době ČEZ Prodej, E.ON Energie a Pražská energetika v případě elektřiny a E.ON Energie, innogy Energie (dříve RWE Energie) a Pražská plynárenská v případě plynu.

Právo na dodávky od dodavatele poslední instance mají ale jen ty domácnosti, které v předchozích 12 měsících neměly spotřebu vyšší než 630 Mwh. Novou smlouvu byste měli uzavřít buď s ním, nebo s jiným dodavatelem nejdéle do šesti měsíců.

 

Neukvapovat se

Nejprve si důkladně pročtěte obchodní podmínky a zvažte nabízenou cenu za dodávku energií. Zaměřte se na případné smluvní pokuty a další podmínky. Důležité je taky promyslet, zde je výhodnější smlouva na dobu určitou nebo neurčitou. Při uzavření smlouvy na dobu určitou lze získat sice lepší cenu, ale zase se musíte „upsat“ dodavateli na určité období, takže můžete přijít o lepší nabídky. Navíc ukončit takovou smlouvu buď vůbec nejde, nebo je to spojeno se značnou pokutou. Pokud je uzavření smlouvy na dobu určitou opravdu výhodné, doporučuje se ji neuzavírat na období delší než jeden, maximálně dva roky.

 

Pozor na černý odběr

Pokud byste do 6 měsíců od zahájení dodávek od dodavatele poslední instance neuzavřeli novou smlouvu, ocitnete se v roli neoprávněného neboli černého odběratele. Důsledkem může být nejen odpojení, ale i povinnost zaplatit vyšší částku, případně i podání trestního oznámení na vás.